07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kralovice-Mariánská Týnice, kostel Zvěstování Panně Marii

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 19:00
Vernisáž výstavy Posvátné umění v nesvaté době/ České sakrální umění 1948-1989 a zahájení Noci kostelů
Vernisáž výstavy a zahájení Noci kostelů Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským.
20:00 - 21:00
Komentovaná prohlídka
Speciální prohlídka kostela a ambitů přiblíží historii a obnovu Mariánské Týnice.
22:00 - 23:00
Komentovaná prohlídka
Speciální prohlídka kostela a ambitů přiblíží historii a obnovu Mariánské Týnice.

Informace o kostele

WWW: https://www.marianskatynice.cz/

GPS: 49°59'8.352"N, 13°27'44.289"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. et Mgr. Pavel Beneš

Mariánská Týnice, jedno z nejvýznamnějších poutních míst baroka v západních Čechách, je neodmyslitelně spjata s historií plaského cisterciáckého kláštera. Dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723) vznikalo v letech 1711–1777, ovšem tradice poutního místa sahá až do 13. století. Sakrální památka oslavuje Pannu Marii Týneckou dokonalou architekturou a uměním. Po mnoha historických peripetiích, jakými bylo zrušení kláštera roku 1785 a postupné chátrání, které vyústilo v roce 1920 zřícením kopule chrámu, přišla postupná záchrana. Zásadní bylo přispění architekta Hanuše Zápala (1885–1964) a Jednoty pro záchranu Mariánské Týnice. Zřízení muzea v roce 1952 vedlo k naplnění nové funkce objektu. Příkladná obnova od roku 1990 pod vedením ředitelky muzea PhDr. Ireny Bukačové vedla k zásadním opravám, znovu-vynesení kupole i dostavbě východního ambitu, kterým se po více než tři sta letech naplnila dokonalá symetrie podle Santiniho návrhu.

V rámci projektu Noci kostelů přiblížíme formou komentovaných prohlídek pohnutou historii areálu, která vyústila ve zdařilou záchranu. 

V poutním kostele budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si část nově instalované výstavy „Posvátné umění v nesvaté době| České sakrální umění 1948-1989“ připravené ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Kostel a ambity budou pro veřejnost otevřeny od 19 hodin (vstup od parkoviště západním ambitem).

20:00 – 21:00 Komentovaná prohlídka kostela a ambitů

22:00 – 23:00 Komentovaná prohlídka kostela a ambitů

23:00 Ukončení programu

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube