07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice, Chrám Pokrovu Matky Boží / býv. kaple sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://pravoslavijablonec-cz.webnode.cz/

Adresa kostela: U Kaple

GPS: 50°42'23.053"N, 15°10'34.696"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: o. Michail Hryha

Návaznost na dopravu:

Autobusové linky MHD 101, 105, 113 - zastávka Vrkoslavice - Dělnický dům

Dnešní zasvěcení chrámu Pokrovu Matky Boží souvisí s převedením původně římskokatolické kaple na pravoslavnou církev v roce 2014. Nejstarší kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému vznikla na tomto místě již v roce 1735 ze soukromé iniciativy brusiče kamenů Wenzela Hübnera,  který byl velkým ctitelem tohoto světce. Jeho dům stojí nad kaplí a bývá považován za faru. Kapli nechal přestavět Hübnerův syn Anton v roce 1811. V letech 1867-1871 byla kaple znovu zcela přestavěna. Liturgický život se po "socialistickém" období začal vracet až v devadesátých letech minulého století. S ohledem na malé využití a velké nároky na udržování budovy došlo k dohodě mezi římskokatolickou a pravoslavnou církví o převodu stavby ve prospěch pravoslavné církevní obce v roce 2014. Stavba dostala nové zasvěcení - Pokrovu (ochrannému plášti) Matky Boží, přičemž původní zasvěcení kaple sv. Janu Nepomuckému bylo zachováno. Postupně prochází opravami a úpravami v souladu s potřebami pravoslavných bohoslužeb. Varhany trutnovského varhanáře Wenzela Lorenze byly v souvislosti s převodem přestěhovány z Vrkoslavic do římskokatolického kostela Nejsvětější Trojice v Jablonci nad Nisou - Mšeně a opraveny varhanářskou firmou Bohumila Žloutka ze Zásady.

V současné době je chrám využíván jabloneckou obcí Pravoslavné církve v českých zemích a v jejím majteku. Obec má na Vrkoslavicích svoji faru v ulici Studentská.158

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube