07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pomezí nad Ohří, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Jang Band Gymnázia Cheb
Hudební těleso složené z žáků Gymnázia Cheb pod vedením Michala Holoty

Informace o kostele

WWW: http://www.pomezinadohri.cz

GPS: 50°5'11.4"N, 12°17'5.64"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iveta Levová

Obec Pomezí nad Ohří se rozkládá na pravém břehu řeky Ohře. Po staletí jí vévodí dodnes významná krajinná dominanta, kostel svatého Jakuba Většího.

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří je původně románská stavba z 10. století. Z nejstarších stavebních fází se zachoval chór a triumfální oblouk. Dnešní podoba kostela pochází z jeho pozdně barokní přestavby v letech 1798 až 1799. Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem a předsíní před západním průčelím. Mohutná boční věž má polygonální poslední patro a je zakončena cibulovitou bání. Na epištolní (pravé) straně je oltář s obrazem sv. Anny (Caravaggio), evangelní (levou) zdobí obraz Madona ve skalách (da Vinci). Hlavní oltář je osazen obrazem sv. Jakuba Většího a sochami sv. Františka a sv. Jana Křtitele. V původní kapli je památka nejcennější, svým tématem ve střední Evropě unikátní freska Kristus ve vinném lisu. Namaloval ji neznámý alsaský malíř v 15. století.

V době normalizace trpěla, jako každý opuštěný objekt, i tato památka. Poslední mše se zde konala v roce 1973. Inventář byl vystěhován a římskokatolická církev předala prázdný a odsvěcený kostel Československému státu. První archeologický výzkum zde proběhl až po sametové revoluci v roce 1990, když byl kostel předán tehdejším Okresním národním výborem chebskému muzeu.

V současné době je kostel sv. Jakuba Většího majetkem obce. Od roku 2005 postupně probíhá celková obnova stavby.  Dnes je kostel  dovybavován jak původním, již zrestaurovaným mobiliářem, tak díly současných autorů.

Z restaurátorské dílny paní MgA Heleny Jahodové, akademické sochařské restaurátorky, se v roce 2023 vrátila kazatelna z roku 1670. Na pěti obrazech, které zdobí řečniště jsou spodobeny výjevy sv. Jana Evangelisty, Ježíše (Salvator Mundi), sv. Lukáše, sv. Marka a sv. Matouše. Zajímavým a ojedinělým prvkem je také atribut  paže s krucifixem upevněným na levé straně kazatelny.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube