07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hranice, Synagoga

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:20 - 17:30
Zahájení
17:30 - 18:20
Vystoupení pěveckého sboru KOS z Nového Jičína
18:30 - 18:55
Moudré srdce Jana Amose Komenského povznesené hudbou
Moudré myšlenky Jana Amose Komenského s poslechem hudby Antonína Dvořáka ( výročí 120 let od jeho úmrtí) a Bedřicha Smetany ( výročí 200 let od jeho narození a 120 let od jeho úmrtí)
19:00 - 20:30
Izrael ve vojenském konfliktu ve světle Písem
Přednášku na dané téma přednese Ing. Daniel Žingor
20:30 - 21:00
Vzpomínkové S+Š ( trochu jinak) - Jan Skácel a Jiří Šlitr
Zazní verše Jana Skácela ( uplynulo 35 let od jeho úmrtí) a písně Jiřího Šlitra ( uplynulo 100 let od narození a 55 let od jeho úmrtí)
21:20 - 21:30
Rozloučení a požehnání na cestu

Celovečerní program:

Hledej Boží srdce v Bibli
Z velkého srdce si každý může odnést domů verš z Bible.
Proměny podobizny Jana Amose Komenského
Putovní výstava- panely
Svět očima otevřeného srdce
výstava fotografií

Informace o kostele

Adresa kostela: Janáčková 728

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Petra Hrušková

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube