07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Frýdek-Místek, kaple sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostfrydek.cz

Adresa kostela: Panské Nové Dvory 2442

GPS: 49°41'14.397"N, 18°23'12.947"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Blanka Křižková

Kaple sv. Jana Nepomuckého na Panských Nových Dvorech

Na gruntě za kaplí kdysi hospodařil rod Jadomků (Adámků). Povídá se, že hospodář jednoho dne zbil svou ženu právě na tomto místě tak, že málem přišla o život. Na odčinění svého těžkého hříchu prý nechal postavit tuto kapli.

,,Za kaplu stal vyminek, tam seděl stary Jadumek a zvunil poledňo. Ale jak moch zvuniť, dyž seděl doma? No, měl natahnuty špagat a tahal za zvunek. Kdosi tvrdil, že to měl zařizene jako kolovratek. Jadumek točil kliku a u zvunku bylo kolo na kerym byly jakesi kladivka, kere naražaly na zvunek a ten na poledňo vydaval děsny zvuk“

Asi za tutu činnost dostával od obce plat, protože při zvonění se notovalo: ,,Jadumku dej pulku zarobiš na zvunku“

Rod Adámků vymřel a potom tam meškal rod Grygarů. A stará Grygarka zvonila umíráček zemřelým až někdy do sedmdesátých let minulého století. To ale už bydlela ve Frýdku a na zvonění sem docházela.

Těžko říci jak to bylo ve skutečnosti. Dokument o uznání vlastnictví z roku 1943, kterým dědicové Ludvíka Adámka stvrzující převod pozemku pod kaplí na obec, hovoří jasně:,,Pozemek č.31 s kaplí podle odevzdací listiny ze dne 13.srpna 1924 jest zapsán jako vlastnictví pana Ludvíka Adámka…podepsaní dědici…uznávají, že tuto kapli vystavěla obec Panské Nové Dvory v roce 1899 z milodarů občanů…“ Tak si vyberte kde je pravda.

Kaple byla po dlouhá léta neudržovaná a velmi zchátrala. Na popud místních obyvatel byla v roce 1991 opravena a znovu vysvěcena. Od roku 1992 se zde konají každoročně poutě ke sv.Janu Nepomuckému se mši svatou. Dne 20.srpna 1993 byla kaple ministerstvem kultury prohlášena kulturní památkou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube