07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Plzeň, chrám mistra Jana Husi, západní sbor ČCE

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:15
Zahájení večera: S-band a slovo úvodem
Krátké zamyšlení a společná píseň.
18:15 - 18:45
PPLP verze B
koncert - autorské písně kapely PPLP verze B
18:30 - 21:30
Výtvarná dílna pro děti
Výtvarná dílna v klubovně skautů od cca 18.30 do 21.30 hod.
18:30 - 23:00
Prohlídkový okruh
Komentované prohlídky kostela celý večer dle zájmu návštěvníků.
19:00 - 19:05
Rozeznění kostelního zvonu
Společné rozeznění kostelních zvonů v celé zemi.
19:05 - 19:30
Tančící Ježíš
Povídání s písničkou pro malé i velké.
20:00 - 20:30
Roztančený kostel - vystoupení STUDIA 8dob
Taneční vystoupení STUDIA 8dob
21:30 - 22:00
A zase ti Západní šakali
Vystoupení S-bandu, doprovodné kapely z.s. k poslechu, společnému zpěvu a třeba i k tanci.
22:00 - 22:30
Varhanní variace
Varhanní koncert Jakuba Tomáška.
22:40 - 22:50
Závěrečná píseň a slovo na cestu
23:00 - 23:00
Uzavření kostela

Informace o kostele

WWW: https://plzen-zapadni-sbor.cz

Adresa kostela: Němejcova 2, Plzeň

GPS: 49°44'22.61"N, 13°21'59.598"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ivana Horká

Návaznost na dopravu:

Přímo u kostela mají zastávku trolejbusy 15, 16 a autobus 22 (Jižní předměstí) Orientační bod – kostel stojí přímo vedle nádraží ČD – Jižní předměstí

 

Kostel byl postaven za necelý rok v roce 1925 podle projektu významného plzeňského architekta Bohumila Chvojky. Pojmenován je podle významné osobnosti českých dějin Mistra Jana Husa. Dekorativní výmalba stěn i kopule spolu s dřevěným interiérem vytvářejí v kostele útulnou atmosféru. Zajímavostí života sboru jsou už 50 let pravidelně pořádané večerní bohoslužby s hudbou. K vidění i slyšení jsou zde nejen velké píšťalové varhany z minulého století, ale i krásně restaurovaný barokní varhanní pozitiv. Českobratrská církev evangelická je křesťanská církev, která věří v Boha, zjeveného v Ježíši Kristu a dosvědčeného v Bibli i ve skutcích a činech, které konal a koná. Tato víra ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Navazuje na tradice České reformace. Hlásí se k odkazu Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského. Vznikla v roce 1918 dobrovolným sloučením evangelických církví (lutherské a reformované) povolených v našich zemích tolerančním patentem. Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona.  

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube