07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Olomouc-Nedvězí, kaple Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 21:00
Večer v kapli v Nedvězí - setkání s hudbou a dobrými lidmi, možnost prohlídky, miniprogram pro děti.
Při návštěvě kaple vás čekají příjemná setkání, prohlídky s tištěným textem o historii místa a popisem interiéru. Dále také menší hudební doprovod (živá hudba), děti se mohou těšit na omalovánky, kvízy, aj.

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-olomouc-slavonin.cz/

Adresa kostela: Jilemnického

GPS: 49°33'25.484"N, 17°12'42.731"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Irena Janáková

Návaznost na dopravu:

MHD Olomouc, linka 24 a 28, dále linka 411, zastávka Nedvězí

Obec Nedvězí patřila již ve 12. stol. katedrálnímu kostelu sv. Václava. Původně dřevěná kaple byla v r. 1784 přestavěna na barokní zděnou stavbu a r. 1794 k ní byla přistavěna věž se zvonicí. U kaple stojí kamenný kříž z r. 1850.  Několikrát v roce se zde konají různé akce. Bohoslužby probíhají 2x ročně. Jde o poutní mši svatou (květen nebo červen) a adventní mši svatou (prosinec). Dále je zde pořádán adventní koncert, a také setkávání Modlitba růžence (cca 1 x měsíčně).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube