07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Litoměřice, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 19:00
Den archivů
Den archivů ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích
16:00 - 20:00
Odpočinková zóna
Přijďte si prohlédnout místo, kde téměř 600 let stál a již téměř 200 let nestojí kostel sv. Michala.

Informace o kostele

WWW: https://www.soalitomerice.cz/kontakty/kontakty-a-z/name/hana-barusova/

Adresa kostela: Krajská ulice

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Hana Barusová

Návaznost na dopravu:

Od železniční stanice Litoměřice horní nádraží, stejně jako od vlakových zastávek Litoměřice město a Litoměřice cihelna i od autobusového nádraží lze ke Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřích, v jehož areálu se prostor bývalého kostela sv. Michala nachází, dojít pěšky během cca 15 minut. Od autobusů DÚK zastavujících na zastávkách Vojtěšské náměstí a U pošty je to cca 5 minut chůze. Nejblíže je zastávka linky C na Mírovém náměstí.

Z někdejšího kostela sv. Michala existuje dnes jen kamenný sokl průčelní stěny, jeden pilastr na nároží sousedního domu a sousední výklenek se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Dominikáni se těsně u západních hradeb Litoměřic, usadili již kolem poloviny 13. století. Klášterní areál tvořil kostel sv. Michala a ze severu přiléhající konvent se čtyřmi křídly kolem rajského dvora. Z jihu přiléhal ke kostelu hřbitov, sloužící i k pohřbívání litoměřických měšťanů. Celý areál byl obehnán hradbami a nověji postavenými zdmi, volný zůstal pouze přístup ke kostelu z východní strany.

Po třicetileté válce se dominikáni rozhodli původní gotický, později renesančně přestavěný kostel, nahradit novým chrámem. Roku 1672 byl slavnostně položen základní kámen a roku 1687 byl kostel vysvěcen. Stavbu projektoval architekt Giovanni Dominico Orsi na křížovém, částečně centralizovaném půdorysu. V důsledku josefinských reforem byli dominikáni donuceni klášter opustit a přesunout se ke kostelu sv. Jakuba. Proto využíval chrám sv. Michala od r. 1788 biskupský seminář, v roce 1811 přestal sloužit svému účelu a jeho vnitřní zařízení bylo rozprodáno. Již odsvěcený a nepoužívaný kostel sv. Michala byl v roce 1838 zbořen. Namísto kostela a jeho výrazně dominujícího průčelí vznikla proluka, zmírněná kašnou v empírovém slohu.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube