10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Jablonec nad Nisou, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Program Noci kostelů 10. června 2022

14:00 - 17:00
"Jarmark"
Pestrý program pro veřejnost (hudba, dílničky, výstava) v prostoru mezi kostelem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a farou na Horním náměstí. Nabídka "Jablonecké ekumeny".
17:00 - 17:45
Úvodní bohoslužba
Zahajovací bohoslužba Noci kostelů v Jablonci nad Nisou
18:00 - 19:00
Varhanní kůr zblízka
Prohlídka kůru s montáží varhan, jejichž restaurování financuje a organizuje Nadační fond Jablonecké varhany.ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem
18:00 - 20:00
Otevřený kostel
Kostel bude po po úvodní bohoslužbě otevřen pro zájemce o individuální prohlídku s informacemi k 90. výročí posvěcení kostela, či ztišení, modlitbu, rozjímání..

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostjablonec.cz

Adresa kostela: Horní náměstí

GPS: 50° 43' 37.27"N, 15° 10' 15.77"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Borek Tichý

Návaznost na dopravu:

Přímo před kostelem je zastávka MHD Horní náměstí (např. autobusová linka č. 101 z Rychnova do Bedřichova). Na náměstí u kostela je velké placené parkoviště (poplatek se platí od 8 do 18 hodin).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.03.2022)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden

Koncem 19. století město Jablonec nad Nisou překotně rostlo, a proto bylo potřeba nahradit původní, kapacitně již nedostačující barokní kostel sv. Anny. Nový farní římskokatolický kostel ale vznikal vinou dobových peripetií téměř půl století. Byl dostavěn – i když ne zcela dokončen – během hospodářské krize, částečně i jako sociální stavba, na které se podílela řada místních firem. Vysvěcen byl 24. dubna 1932 litoměřickým biskupem Antonem Aloisem Weberem. Autorem návrhu pozoruhodné stavby v duchu meziválečné moderny byl Josef Zasche (1871 Jablonec nad Nisou – 1957 Schackensleben), jeden z nejvýznamnějších architektů předválečného Československa. Přes 52 metrů vysoká kostelní věž na nejvýše položeném jabloneckém náměstí – které vzniklo až společně s dostavbou kostela na místě zvaném Bastei, tj. Bašta – je dominantou města završující jeho uliční síť se třemi výraznými věžemi nad sebou (staré radnice, nové radnice a nejvýše kostelní věž).

 

V interiéru kostela je řada pozoruhodných detailů, které architekt navrhl s velkým citem pro prostor a materiál. Bronzovou oltářní sochu živého Ježíše Krista vytvořil Arnold Hartig, rodák z nedalekého Žďáru u Tanvaldu, jenž patřil k nejvýznamnějším vídeňským medailérům. Varhany patří mezi největší v diecézi. Jsou dílem renomované firmy Gebrüder Rieger z Krnova a mají dosud zachovanou původní dispozici. Na jednom z bočních oltářů podpírá Matka Boží umírajícího vojáka v rakousko-uherské uniformě; autorem plastiky je jablonecký sochař Franz Hub. Jde o zajímavý příklad reflexe světové války v sakrální architektuře. V devadesátých letech minulého století vznikl nový kamenný obětní stůl, byla položena dlažba a dispozice kostela byla upravena v souladu s liturgickými předpisy posledního koncilu.

Před kostelem stála do roku 1945 tzv. kašna Nibelungů s postavou rytíře Rüdigera od sochaře Franze Metznera (dle Písně o Nibelunzích). Rüdiger je mimořádným uměleckým zpodobněním věrnosti a čestného řešení morálního dilematu. Od sedmdesátých let minulého století stojí kašna v bavorském městě Kaufbeuren, části Neugablonz, u kostela zasvěceného Srdci Ježíšovu, jako je původní jablonecký. Vznik kostela (1957) se stejným zasvěcením a s „duchem“ inspirovaným původním jabloneckým chrámem je zajímavou ukázkou přenosu a udržování evropských hodnot, stejně, jako univerzality církve.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube