07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Proseč u Skutče, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnispolecenstvi.cz

Adresa kostela: Proseč 1

GPS: 49°48'18.108"N, 16°6'59.761"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Roušar

Kostel sv. Mikuláše je nejvýznamnější prosečskou památkou a hmotným dokladem o stáří města. Nejstarší písemné doklady o osadě i farním kostele jsou z poloviny 14. století a z této doby také pochází nejstarší zachovaná část dnešního kostela – levá, východní kaple. V letech 1912 - 1913 došlo při řešení potřeby zvětšit bohoslužebný prostor k radikálnímu architektonickému zásahu a starý kostel byl nahrazen novostavbou. Nový kostel byl vybudován kolmo k ose původního a původní gotický presbytář se stal jeho boční kaplí. Do nového kostela se pak vstupuje přes kamennou věž, která rovněž patřila ke starému kostelu (stála od tohoto odděleně), byť narozdíl od gotické kaple pochází pouze z počátku 19. století.  Dalším dochovaným původním prvkem je profilovaný portál, přenesený při stavbě nového kostela do vnějšího zdiva. Novostavba má gotizující vzhled, všechna okna mají tvar lomeného oblouku. Interiér kostela je vymalován monumentálními kresbami podle návrhů Mikoláše Alše. Pieta v západní kapli svaté Ludmily pochází ze 17. století, křížová cesta podél stěn kostela z 18. století. Dodnes dochovaný je i zvon, který kostelu v roce 1725 věnovala šlechtická rodina Trautsonů. Ostatní vybavení kostela je novější, společně s historickými prvky nicméně tvoří esteticky působivý celek. Kostel je zasvěcen sv. Mikuláši, patronu cestujících a obchodníků.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube