07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vratimov, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:15
Mše svatá
V době konání mše svaté není možná prohlídka kostela
18:30 - 18:35
Zahájení Noci kostelů, úvodní slovo
21:50 - 22:00
Ukončení Noci kostelů

Celovečerní program:

Průběžný volný program

Informace o kostele

Adresa kostela: Frýdecká 59/2

GPS: 49°46'31.66"N, 18°18'18.815"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Miturová

Návaznost na dopravu:

autobus č. 21 - zastávka "Vratimov náměstí", nebo "Vratimov nádraží" autobus č. 41 - zastávka "Vratimov náměstí", nebo "Vratimov nádraží" autobus č. 81 - zastávka "Vratimov náměstí", nebo "Vratimov nádraží" vlak - železniční stanice "Vratimov"

 

 

 

Kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově  

         Současný chrám byl dostavěn a posvěcen v roce 1806, v těsné blízkosti původního chátrajícího dřevěného kostela, jehož stav byl v té době již natolik špatný, že hrozil zavalením.         O vzniku tohoto dřevěného kostela nemáme žádných zpráv, první zmínka je až z roku 1652. Víme pouze, že byl značně starý, jak podle způsobu stavby, tak podle trámů tesaných sekerou - nebylo použito pily. Byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Zbourán byl v roce 1808.          Zděnému kostelu zůstalo zachováno patrocinium sv. Jana Křtitele. V roce 1886 byly opětovně pořízeny zvony, když předchozí pukly. Větší zvon nesl obraz Blahoslavené Panny Marie a menší sv. Jana Křtitele. Roku 1896 byla pořízena nová křížová cesta a kostelní lavice. Varhany byly postaveny v roce 1898 krnovskou firmou Gebrüder Rieger. Na počátku 40. let 20. století byl pořízen nový kamenný oltář. V roce 2006 byla provizorní dřevěná úprava presbytáře z období po II. vatikánském koncilu nahrazena zbudováním nového obětního stolu, ambonu a dlažby z mramoru.  

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube