07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Rokycany, evangelický kostel

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:15
Zahájení
zahájení, varhanní preludium, pobožnost, modlitba
18:15 - 18:40
Houslový koncert žáků ZUŠ Rokycany
Koncert žáků houslové třídy ZUŠ
18:45 - 19:15
vystoupení souboru Loli Ruža
Vystoupení pěveckého a tanečního souboru Loli Ruža ve spolupráci s klubem Akcent Diakonie ČCE
19:30 - 20:00
pěvecký sbor Barvičky
Pěvecký sbor mladších žáků ZUŠ Barvičky rozezní vesele kostel
20:00 - 20:30
Vernisáž nové obrazové výzdoby modlitebny a kostela
Pan Pavel Niebauer vytvořil obrazy a objekt s duchovní tematikou, které budou zdobit náš kostel i modlitebnu. Sám při vernisáži svoji práci uvede.
20:30 - 21:15
Historie sboru, prohlídka
Farní sbor Českobratrské církve evangelické vloni oslavil 100 let od založení. Historie sboru je stručně zachycena na panelech s fotografiemi a dokumenty, u kterých se zastavíme s vyprávěním.
21:30 - 22:00
čtení, společné zpívání, modlitba, zakončení - kostel

Informace o kostele

WWW: http://rokycany.evangnet.cz

Adresa kostela: Jiráskova 481

GPS: 49°44'27"N, 13°35'35"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václava Gutová

Návaznost na dopravu:

Kostel Rokycanova sboru se nachází jen několik desítek metrů od vlakového a autobusového nádraží Rokycany.

Kostel farního sboru Českobratrské církve evangelické stojí na Jiráskově ulici v Rokycanech. Je to funkcionalistická stavba z 30. let minulého století (stavba proběhla během 10 měsíců v letech 1932-1933, architekt em byl Bohuslav Chvojka, člen ČCE v Pzlni-Západní sbor, stavitelem Václav Beran, člen místního evangelického sboru). Sbor od počátku nese jméno slavného rokycanského rodáka Mistra Jana Rokycany. Hlásí se tak k české reformační tradici.

Ke kostelu přiléhá sborový dům, kde kromě bytu faráře jsou i další prostory pro sborový život - modlitebna, prostor pro setkávání se nad Biblí, kanceláře, dětský koutek, kuchyňka.

Sbor se aktivně propojuje i s životem města - pořádáme koncerty všech žánrů, výstavy obrazů či fotografií, divadelní představení pro děti i dospělé, různé přednášky a besedy, ekumenická shromáždění, modlitební ztišení. Naše prostory poskytujeme pro zkoušení a setkávání i jiným zájemcům. Spolupracujeme s místními pěveckými sbory, které v našem kostele pravidelně koncertují, společně s rokycanskými skauty pořádáme promítání.

V suterénu budovy sídlí Nízkoprahové komunitní centrum střediska Diakonie Západ - klub Akcent, který pomáhá dětem a mladým lidem trávit volný čas zajímavým způsobem a orientovat se lépe ve společnosti. DIakonie ČCE je druhý největší poskytoval sociálních lsužeb v ČR. Středisko DIakonie Západ má 200 zaměstannců, 200 dohodářů a 100 dobrovolníků a své služby poskytuje asi 7000 klientům. Zabývá se i zaměstnáváním lidí s postižením přes dceřinou společnost Možnosti tu jsou o.p.s. Ta provozuje kavárnu a čajovnu KAČABA v Plzni, ZDRAVÉ SVAČINKY do škol prodejny SECOND HELP a ekozahradu Raková.

Nejbližší Noc kostelů:

Osek, kostel Panny Marie Nanebevzaté – 4,1 km

Břasy-Stupno, kostel sv. Vavřince – 9,0 km

Liblín, kostel sv. Jana Nepomuckého – 19,3 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube