07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
19:00 - 22:00
Prohlídka zvonice
19:30 - 20:00
Koncert novoolešský pěvecký kroužek Nebe na zemi
Pod vedením uměleckého vedoucího Tonyho Ackermanna
20:00 - 20:45
SAH

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-decin.cz

Adresa kostela: 28. října

GPS: 50°46'55.814"N, 14°12'54.526"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Jaroslava Skřivánková

Návaznost na dopravu:

Autobusy MHD na linkách 201, 202, 204 a 207.

  Kostel, jak dokazují archeologické vykopávky, stojí na místě původního gotického kostela snad z roku 1368, nově byl postaven v roce 1498 a zasvěcen sv. Václavovi, později byl přidán patronciát sv. Blažeje. Kostel byl na svou dobu velkou, zděnou gotickou stavbou, stával vně městského opevnění a stal se farním kostelem. Ve století 16. zde působili luteranští kazatelé, v kryptách pod oltářem se nacházely hroby Vartenberků a rytířů z Bünau, majitelů zámku a panství. V roce 1642 byl vypálen Švédy, ale již v roce 1650 opraven. Výzdoba byla přepracována v barokním stylu. Při velkém požáru v roce 1749 byl kostel zničen a s ním i všechny umělecké poklady. Od roku 1754 až do roku 1778 probíhala rekonstrukce. V období reforem Josefa II sloužil kostel jako skladiště. K rededikaci došlo až v roce 1878 a kostel opět sloužit svému účelu. Rekonstrukce proběhla v roce 1931. Od roku 1933 do roku 1938 sloužil kostel nově vzniklému Jezuitskému filosofickému ústavu. S kostelem byl spojen chodbou a vytápěn ústředním topením. Likvidace děčínské koleje se odehrála v noci z 13. na 14. dubna 1950 zásahem StB, a následně byl v tomto roce konvikt zrušen, studenti a profesoři byli internováni a od r. 1951 celý areál užívá policie ČR. Architektonicky se jedná o třílodní stavbu s čtyřbokou věží a i přes pozdní přestavbu zde jasně převládají barokní prvky. V nikách po stranách průčelí najdeme sochy patronů sv. Václava a sv.Blažeje, náhrobní deska na jižní straně patří děkanu Wilczekovi je datována rokem 1771. Kostel má čtyřbokou věž, polygonálně ukončené kněžiště a obdélnou sakristi. Byly přistavěny kaple, které se nacházely původně na jiných místech. Barokní kaple Panny Marie Pomocné (1726) stávala původně na protější straně ulice, kde byla součástí starého hřbitova a na své dnešní místo byla přestavěná v roce 1927. Stejně tak kaple sv. Anny, vestavěná k severní stěně kostela v roce 1939, se nacházela původně v Anenské ulici. Interiér je rozdělen na tři malé lodě s dvěma galeriemi v patře. Oltář pochází ze zbořeného kostela ve Vídni. Oltářní obraz namaloval rodák z Drážďan Anton Kern. Ukazuje Pannu Marii s dítětem, patrony sv. Václava a sv. Blažeje, a pod nimi hrad s městem Děčín. 1.1.1975 byl kostel na 18 let pro opravy uzavřen.Teprve v devadesátých letech došlo k postupné rekonstrukci celého objektu, elektroinstalace a statického zajištění západní strany střešních krovů, nyní z masivní profilové oceli. Dne 28. září 1992 byl kostel znovuvysvěcen  litoměřickým biskupem Mons. Josefem Kouklem. Velkou opravu prodělaly i zdejší varhany, přenesené v r. 1949 z Teplic. Nástroj pochází z dílny varhanářů Antona a Franze Fellera z roku 1864 z Libouchce. Jedná se o dvoumanuálový stroj s mechanickou trakturou a 18 rejstříky, manuálovou a pedálovou spojkou, intonovaných v barokním slohu. II. manuál (Oberwerk) je uložen v žaluziové skříni. Nástroj patří k nejzachovalejším Fellerovy dílny. Generální oprava proběhla v roce 2012 Petrem a Peterem Nožinovými, o nástroj se kontinuálně od roku 1965 stará regenschori Jan Záhora. Chrámová věž, zakončená cibulovitou kopulí, má postavenu zvonovou stolici, na které jsou zavěšeny dva zvony – velký Vít a menší JanPavel (zvonař Jan Jiří Kühner 1744); a Jesus z 30.let (zvonař Richard Herold). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel sv. Václava a Blažeje Děčín.

Bohoslužby se konají v neděli v 8:00 hod. a pátek v 18:00 hod.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube