07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Šumná, kostel Svatého Ducha

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:15
Vystoupení dětí z MŠ Šumná
17:15 - 18:30
Hra pro děti, posezení před kostelem s rodiči
18:30 - 19:00
Modlitba růžence
19:00 - 19:40
Mše svatá - slouží P. Marek Dunda, doprování místní schola a zahraje krátce i po mši svaté
20:00 - 21:30
Přednáška o cestě po italských památkách - P. Jiří Ochman + ochutnávka mešních vín
22:00 - 00:00
Ukončení
Během otevření kostela je možná prohlídka kostela ( možno vyjít až ke zvonům ), zapálit svíčku za zemřelé, vybrat si z vystavených brožurek, občerstvit se pod kostelem.

Informace o kostele

WWW: http://www.fatym.com

GPS: 48°55'14.52"N, 15°52'21"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Hrubá

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17.04.2023)

Ne
11:30 celý rok, 1x za 14 dní, jinak, , 2. a 4. neděle v měsíci
Další bohoslužby v týdnu …
St
17:00 celý rok, každý týden, svatá půlhodinka
Čt
18:00 celý rok, každý týden
19:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Autorem kostela na Šumné, je moravský architekt Marek Štěpán. Kostel patří k nejmladší sakrální stavbě na Znojemsku. Byl posvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem právě v roce, kdy si obec Šumná připomínala 210 let od svého založení. Architektonická forma kostela je prostá, v geometrických liniích, vystavěna na striktní proporční osnově vycházející z vepsaného kruhu (jak v půdorysech, tak v řezech). Architektura kostela vychází ze starých raně křesťanských podélných sakrálních staveb s apsidálním závěrem a přepisuje je pro potřeby současné liturgie. Kostel intimních rozměrů má obdélníkový půdorys, rozdělený na věž, loď a závěr. Hlavním prostorem je obdélná zaklenutá loď s kněžištěm v apsidiálním závěru. Věž má 4 podlaží, v 1. a 2. podlaží je kůr, nad ním zvonice, na vrcholu věže je kříž z probarveného betonu. V suterénu pod presbytářem je umístěna klubovna se zázemím, přístupná zvláštním vstupem. Liturgické řešení se obrací k rané křesťanské architektuře. Ohniskem prostoru je presbytář, ten je vyvýšen o 2 stupně vůči lodi na kruhovém ostrově. Centrem presbytáře je obětní stůl, ten je stejně jako ostatní liturgický mobiliář z Božanovského pískovce.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube