07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
HRADIŠŤAN - koncert

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Do Pozořic jezdí z Brna autobus IDS-JMK č. 702 ze zastávky u OD Tesco. Kostel leží přibližně 200 metrů od zastávky Pozořice-městečko. Za světla ani za tmy jej nemůžete přehlédnout či minout.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.12.2023)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden, Mše svaté v obcích farnosti
18:00 celý rok, každý týden
So
16:15 od prosince do ledna, každý týden, s nedělní platností
17:15 od února do listopadu, každý týden, s nedělní platností

 

 


V letošním roce 2024 si připomínáme 300 let od dostavby pozořického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Aktualizovaný program oslav a veškeré informace najdete na farním webu www.farnostpozorice.cz/300

 

Původní kostel zasvěcený taktéž Nanebevzetí Panny Marie stával v místě dnešní farní stodoly. Roku 1703 vyhořel. Pro stavbu nového kostela oslovil kníže Jan Adam z Lichtenštejna švýcarského stavebního mistra Antonia Sallu. Barokní kostel byl vystavěn s přestávkami v letech 1704-24, dokončen byl až za panovníka Antonína Floriána. Stalo se tak i díky významnému přímluvci, zdejšímu faráři a děkanovi P. Josefu Lefflerovi. Nový kostel byl požehnán dne 15. 8. 1724 děkanem brněnské kapituly. Byl jím strýc zdejšího faráře František Xaver Leffler.

Kostel je jednolodní stavba s polygonálním závěrem, se dvěma čtyřbokými věžemi a příčnou lodí. Je 38m dlouhý, 20m široký a 21m vysoký. Průčelí kostela zdobí dvě věže 40m vysoké, které dodávají celé stavbě monumentální vzhled katedrály. Po levé straně presbytáře je sakristie, naproti ní boční kaple. Kostel stojí na bývalém hřbitově, na kterém se pochovávalo do roku 1870. Hřbitov je vlastně mohutná rampa, která nese celou stavbu. V jeho rozích stojí dvě kaple, bývalé kostnice. Pod kostelem se nachází krypta, do níž se dříve pochovávali kněží. Vchod do ní býval z kostela, v místech mezi předními lavicemi, ve 20. letech 20. století byl zbudován nový vchod ze starého hřbitova, za presbytářem kostela. Poslední farář pochovaný v kryptě byl v roce 1774 Josef Xaverius Leffler.

Vnitřní prostor kostela zdobí 4 oltáře. Hlavní oltář z roku 1785 nese obraz Nanebevzetí Panny Marie, jehož autorem je brněnský malíř Ignác Bayer. Nad oltářem je malované okno s obrazem Nejsvětější Trojice. Po obvodu lodi se nachází křížová cesta inspirovaná malbami Josefa Führicha. Po stranách hlavního oltáře najdeme mramorovou křtitelnici z 18. století a kazatelnu stejné datace, kterou zhotovil místní stolař Havel Solus. Melodii kostelu dodávaly varhany zakoupené ze Svatého Kopečka u Olomouce, ty byly s požehnáním o. biskupa Vojtěcha Cikrleho roku 1992 vyměněny za nové. K modlitbám zve z věží celkem 5 zvonů a o Velikonocích jeden hrkač.

Farnost Pozořice tvoří 6 obcí: Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Sivice, Hostěnice a Holubice.


 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube