07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha-Zbraslav, Husův sbor

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Adresa kostela: Pod Špejcharem 694/1

GPS: 49°58'12.647"N, 14°23'20.677"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Mašek

Návaznost na dopravu:

Metro trasa B - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - Bus 129, 241, 318 z autobus.nádraží MHD Praha 5 - Smíchov, před vlak.nádr. Výstup na Zbraslavi - stanice U Včely - 2.stanice za náměstím Bus 241 z autobus.nádraží MHD Praha 5 - Smíchov, před vlak.nádr. Výstup na Zbraslavi - stanice Žabovřeská - 2.stanice za nám. Bus 165 z Prahy 4 - Jižního Města - stanice Žabovřeská - 2.stanice za nám.

Farář: Mgr. Rudolf Valenta, mobil: +420 739 000 635, e-mail: [email protected]

Pořádá: NO Církve československé husitské, Pod Špejcharem 694/1, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Hlavní organizátor: Jana Marie Nováková, mobil: 604 245 484, e-mail: [email protected]

Asistent: Jiří Sigmund Mašek Další spolupracovníci: Ondřej Linhart

Husův sbor na Zbraslavi je kostel Československé církve husitské stojící v ulici Pod Špejcharem 694, u křižovatky ulic Elišky Přemyslovny a Matjuchinovy v Praze - Zbraslavi. Husův sbor nepatří mezi památkově chráněné objekty, ale je výraznou zbraslavskou dominantou. Objekt vznikl přestavbou bývalé sýpky, která přes 100 let sloužila k uskladňování obilí.(Wiki)

Autorem stavby, vlastně přestavby (1939) barokního špejcharu na kostel je architekt Stanislav Vachta. 

 

Interiér kostela je zajímavý především přenosným renesančním oltářem a renesančními varhanami, které zrestauroval místní farář Rudolf Valenta. Po stranách jsou dvě zastavení ze známé křížové cesty od Karla Stádníka - na obrázku jsou to dva malé kříže na stěnách. Varhany jsou jedinečné nejen svým stářím, ale i svým laděním. Na tento unikátní nástroj v rámci různých koncertů hrála již celá řada vynikajících varhaníků např.v oblibě je má pan Jaroslav Tůma. Z důvodu výborné akustiky a zajímavého nástroje zde byla vytvořena řada vynikajících nahrávek nejen pro Český rozhlas. Za povšimnutí stojí i varhany na kůru, které postavil sám farář Rudolf Valenta, který též zrestauroval strop kostela a navrhl a postavil nový oltář ze dřeva a  italského mramoru. Prostor kostela je využíván hlavně k bohoslužebným účelům,ale občas zde zazní i stará hudba, která otevře srdce i duše všech návštěvníků. Za takovéto místo setkávání buď Bohu chvála...

                                                                                                                         (Jana M.Nováková)

NO CČSH v Praze 5 - Zbraslavi se též pravidelně mnoho let zapojuje o spoluorganizuje ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, které se konají každoročně v lednu. Pravidelně 5x do roka organizuje ekumenické bohoslužby "Žehnání pěti chlebů".  Se Společenstvím křesťanských církví zastoupených na Zbraslavi, spoluorganizuje stánek prezentující křesťanství a život v církvi v rámci Zbraslavských vánoc. Každou poslední středu v měsíci pořádá Ekumenickou biblickou hodinu, vždy od 19h v kapli kostela Mistra Jana Husa (vchod z fary). Skoro každou neděli po bohoslužbě se koná u sestry Dany Kořínkové "Malé posezení u kafíčka"pro upevňování vztahů nejen v církevním společenství.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube