07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jeníkov, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:15 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

 

 

Kostel sv.Petra a Pavla byl postaven v letech 1756-1763 v pozdně barokním stylu. Letopočet 1759 můžeme nalézt nad západním portálem. Vysvěcen byl r.1763. Kostel byl postaven na místě starší stavby z r.1551, která vyhořela r.1756. Kostel je koncipován jako jednolodní s půlkruhovým uzavřeným presbytářem. Západní průčelí je tříosé, po stranách konkávně prohnuto. Členěno je pilastry a ukončeno štítem se sochami sv.Petra a Pavla z r. 1898. Nad tímto průčelím se tyčí hranolová věž. Na jižní straně je čtvercová sakristie. Zařízení kostela pochází z 19.století. Hlavní oltář je ciboriový se sochami světců. Dále zde jsou umístěny dva protějškové boční oltáře. Zajímavá je iluzivní oltářní architektura s dvěma světci, která je namalována na východní stěně. Její součástí je i závěsný obraz Nanebevztoupení Páně od J.Q.Jahna z roku 1760. Pod kostelem se nachází socha sv.Salvátora z první poloviny 18 století.  

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2022 • Noc kostelů 2022
Noc kostelů 2022 • Noc kostelů 2022
Jeníkov, kostel sv. Petra a Pavla

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube