02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Jeníkov, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:15 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:15 - 16:20
Zvonění zvonů
16:30 - 17:00
Rok se s rokem sešel. Vystoupení MŠ Jeníkov.
Zpěv a mluvení slovo.
17:10 - 20:00
Pojď si hrát. Hra pro děti.
Tématická hra pro děti k Noci kostelů.
19:00 - 19:30
Na vlnách hudby - hudební pásmo s kytarou a klávesy.
20:30 - 21:30
Má modlitba Hospodine ať k Tobě stoupá... chválové písně s klavírem.
Přijďte na konci dne poděkovat Bohu, být v jeho přítomnosti. Atmosféru navodí chválové písně.

Celovečerní program:

doprovodný program
Možnost vyzkoušet si ruční psaní Bible, výstava liturgických předmětů, nabídka duchovní literatury, pro každého návštěvníka bude nachystán dárek.

Informace o kostele

 

 

Kostel sv.Petra a Pavla byl postaven v letech 1756-1763 v pozdně barokním stylu. Letopočet 1759 můžeme nalézt nad západním portálem. Vysvěcen byl r.1763. Kostel byl postaven na místě starší stavby z r.1551, která vyhořela r.1756. Kostel je koncipován jako jednolodní s půlkruhovým uzavřeným presbytářem. Západní průčelí je tříosé, po stranách konkávně prohnuto. Členěno je pilastry a ukončeno štítem se sochami sv.Petra a Pavla z r. 1898. Nad tímto průčelím se tyčí hranolová věž. Na jižní straně je čtvercová sakristie. Zařízení kostela pochází z 19.století. Hlavní oltář je ciboriový se sochami světců. Dále zde jsou umístěny dva protějškové boční oltáře. Zajímavá je iluzivní oltářní architektura s dvěma světci, která je namalována na východní stěně. Její součástí je i závěsný obraz Nanebevztoupení Páně od J.Q.Jahna z roku 1760. Pod kostelem se nachází socha sv.Salvátora z první poloviny 18 století.  

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2022 • Noc kostelů 2022
Noc kostelů 2022 • Noc kostelů 2022
Jeníkov, kostel sv. Petra a Pavla

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube