28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, diecézního biskupa litoměřického

Mons. Jan Baxant

Vážení a milí přátelé,

v letošním informačním materiálu pro tento rok 2021, sloužící jako manuál pro organizátory, jsem nalezl mnoho zajímavých poznámek a upozornění. Zaujalo mne snad především uvedení tří možných scénářů pro letošní ročník. Dovoluji si je uvést doslova:

1/ Vše jako dřív. Pandemie pominula.

2/ Koronavirus je tu stále, akce lze pořádat, ale…

3/ Lockdown nás opět uzavírá doma

Je nepochybné, že bychom si všichni přáli, aby platila ona varianta první. Všichni již toužíme po tom, aby se život vrátil do takových obvyklých kolejí, abychom opět mohli pokojně dýchat a volně ve svobodě se setkávat. Nicméně tušíme, že nás pandemická omezení společenského, kulturního a náboženského charakteru, včetně přátelských návštěv našich příbuzných, opět sevřou. Přesto však, bychom neměli ani v nynějším náročném období ztratit inspirace, duchapřítomnost a vynalézavost. Proto obdivuji všechny organizátory loňského i letošního (doufejme, že posledního) ročníku Noci kostelů, že jsou ochotni a schopni podpořit takové způsoby „otevřených kostelů“, že se může stát i něco neobvyklého a dosud nevídaného a nečekaného, že se projeví zdravá lidská touha poznávat a zkoumat vzácná díla našich předků i z jiného úhlu pohledu. Smutné by bylo, kdybychom složili ruce v klín s kapitulujícím povzdechem, že se nedá nic dělat.

Přeji Vám všem, milí přátelé a zájemci o projekt Noci kostelů, aby se Vám i letos něco vzácného, ale dosud skrytého, objevilo v novém světle poznání.

Mons. Jan Baxant
Biskup litoměřický

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube