07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Martina Moldana

Martin Moldan

Noc kostelů je vynikající příležitostí pro člověka z necírkevního prostředí k nahlédnutí do kostela, modlitebny či jiných církevních prostor. Nejde jen o nahlédnutí – součástí bude bohatý program a pro zájemce určitě i příležitost k zajímavým rozhovorům. První krok se tak třeba může stát i vykročením novým životním směrem. 

Martin Moldan
biskup Apoštolské církve

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube