07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Martina Baxy

Mgr. Martin Baxa

Tradiční noc, kdy kostely a chrámy otevírají své interiéry veřejnosti a nabízejí tak možnost autentického zážitku, se letos koná již po šestnácté. Letošním ročníkem se prolíná téma srdce. Srdce jako esence lidství a samotné existence, jako odvaha dovolit si prožít radost a nadchnout se pro to, co nás naplňuje. Loňský ročník přinesl obrovský návštěvnický zájem. Zájem o prohlídky, koncerty, přednášky, prezentace, setkávání; to vše napříč celou republikou. Lidé se chtějí potkávat, chtějí sdílet zážitky a společné okamžiky. Ať se letošní ročník vydaří! 

Mgr. Martin Baxa
ministr kultury ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube