07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Evalda Ruckého

Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep. Fr.

Zdravíme radostně a ze srdce všechny návštěvníky jednotlivých kostelů různých církví. Ze srdce proto, že letošním tématem Noci kostelů se stalo právě Srdce. Boží srdce je otevřené nám obyčejným lidem od samotného stvoření člověka. S lidským srdcem je to ale poněkud složitější. Nalezneme v něm záhyby dobrého i zlého. To Boží laskavé srdce však není jen v kostele či modlitebně, kde se scházejí ti, kteří pozitivně odpověděli na Boží lásku projevenou v Ježíšově oběti. Boží srdce je nabídnuté i Tobě, člověku, který se možná jen přišel podívat, kde se věřící scházejí. Ale Boží láska vyjde z tohoto místa s Tebou tam, kde žiješ, aby využila příležitosti Tvé sebereflexe a dotkla se Tě.

Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep. Fr.
biskup Jednoty bratrské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube