07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Petra Fialy

prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M.

Z Noci kostelů se za posledních patnáct let stala tradiční, mimořádně populární akce spojená se začátkem léta. Vloni kostely, chrámy a modlitebny po celé zemi za tuto jedinou noc zaznamenaly přes 450 000 návštěv.

Hlavním tématem letošního ročníku je srdce, což je téma, které v dnešní době naléhavě potřebujeme. Srdce symbolizuje náš nejniternější vztah ke světu, naše city k ostatním lidem a všechno to, co je v životě důležité, opravdové a nenahraditelné. Kostely dřív bývaly srdcem každé obce. Lidé v nich prožívali klíčové okamžiky svého života, ale také se tu pravidelně setkávali s ostatními. Dnes už jsou taková společenství mnohem vzácnější, řada lidí přitom po podobném ukotvení podvědomě touží -- chtějí vnímat svět nejen rozumem, ale i srdcem.

Během Noci kostelů můžete na chvilku prožít něco podobného a možná objevit i dlouhodobý pocit klidu a radosti pramenící z lidské vzájemnosti. Je to možné díky práci tisíců lidí, kteří dobrovolně zajišťují program tohoto večera a zaslouží si za to upřímné poděkování. Všechny zapojené kostely díky nim vytvoří jednu propojenou síť, kde vládne laskavá atmosféra a úžasná energie, která se nabízí úplně všem. Využijte tuto příležitost a zastavte se na chvíli v nejbližším otevřeném kostele!

prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M.
předseda vlády ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube