07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav pana biskupa

Mgr. Pavel Pechanec

Pozdrav pro Noc kostelů 2024

 

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.

Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 

(Ezechiel 36,26)

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

(Matouš 5,8)

Milí poutníci nocí.

 

            Každý den a tím spíše i noc nese v sobě, jak poznáváme, cosi tajemného a trochu nejistého. Náš život není jen jako velmi pozvolna se povětřím měnící kámen, ale nese v sobě množství proměn, střídání různých stínů a temnot. Však také i naše vlastní srdce bývá právě proto někdy tvrdé a Bohu i lidem různě velmi vzdálené. Tato Noc kostelů nám opět připomíná, jak stále potřebujeme obnovovat svůj duchovní život. Potřebujeme hledat a nacházet místa pro své vnitřní nadechnutí, cítit a rozumět, že nás Bůh miluje, i když také i nám život nese celou řadu těžkých situací.

Přeji Vám, ať tato noční pouť, Vám opět přináší vědomí, že jsou na zemi místa, kde smíte nacházet propojení s nebeským Otcem. To místo není nutně jen jakási stavba zbudovaná lidskýma rukama, ale je to přímo naše srdce, které smí i přes tíhu a temnotu světa nově zakoušet dotek Boží lásky.

Přeji Vám i sobě, vědomí víry živého srdce, které stále objevuje podstatu Božího obdarování, v němž vidíme nejen sami sebe, ale nacházíme jeden druhého se stopami našeho Otce i přímo v nás.

 

Pavel Pechanec,

biskup Královéhradecké diecéze

Církve československé husitské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube