07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav k Noci kostelů 2024

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

Vážení organizátoři a účastníci Noci kostelů!

Letošním tématem této vžité červnové akce je srdce. To důležité se odehrává právě v lidských srdcích ve skrytosti, ale projevuje se i zcela konkrétně navenek.  Vždyť „dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré“ (Mt 12,35).
Noc kostelů se stává možností a příležitostí vzájemného obdarování a obohacení nahlédnutím do „nitra a srdcí“ kostelů, sborů, kaplí a modliteben.

Letos se u nás koná Noc kostelů v Roce české hudby. Chrám, hudba a srdce náležejí k sobě. Hudba a zpěv zní v chrámovém prostoru. Také čeští skladatelé komponovali duchovní skladby. A hudba vystihuje svou vlastní řečí touhu srdce po kráse a harmonii, odráží slavnostnost i posvátnou vznešenost, ale i prožitek zármutku a radosti.

Děkuji všem, kteří s upřímnou srdečností, otevřeností a pohostinností zajišťujete a uskutečňujete bohatý a nápaditý letošní program Noci kostelů. Poutníkům a návštěvníkům přeji mnoho nových poznatků a dobrých zážitků.

S přáním požehnání, zdaru a pokoje v lidských srdcích
V čase po Velikonocích dne 14. 4. 2024

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube