07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav pana biskupa

Mons. Jan Vokál

Milí přátelé,

 

v době velikonoční můžeme v našich chrámech při bohoslužbách často slyšet Ježíšovo slovo z Janova evangelia: „Ať se vaše srdce nechvěje… pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám…“

I v letošním roce si Vás dovoluji pozvat do chrámů, kostelů a kapliček královéhradecké diecéze, kde kromě různě nabízeného programu jste zváni k tichému setrvání, zastavení se, otevření srdce pro Boží pokoj a lásku.

 

Všem Vám i celému týmu organizátorů ze srdce rád žehnám

 

Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube