07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Záštita hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera

Ing. Jan Schiller

 

Vážení přátelé,

 

je mi velkou ctí Vás přivítat u této vzácné příležitosti a vyjádřit svou podporu nejen samotnému konceptu Noci kostelů, ale i všem, kteří se na jejím úspěchu a inspiraci podílejí.

Představte si jedinečnou noc plnou tajemství, kdy se otevírají dveře kostelů po celém městě a vy máte možnost nahlédnout do jejich nitra, objevovat skryté poklady a nasávat atmosféru staletí starých svatostánků.

Noc kostelů však není jen o otevřených dveřích svatyní, ale také o setkávání se s druhými lidmi a poznávání historie, kultury i umění. Je to příležitost k uvědomění si dědictví naší země a k propojení generací.

Noc kostelů 2024 nabízí flexibilní program, který vám umožní navštívit co nejvíce kostelů podle vašeho časového rozvrhu a zájmů. Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma. Každý má tak možnost seznámit se se sakrálními stavbami, jejich architekturou, historií i tajemstvími. Tato noc vám ukáže, že i ve vašem městě se mohou skrývat neuvěřitelné poklady.

Přijměte i vy pozvání ke společnému zastavení, setkání a objevování krásy křesťanských pokladů. Přijďte v tento noční čas rozjímat a nechat na sebe působit ojedinělost vzácné chvíle.     

Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube