07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pozdrav primátorky statutárního města České Budějovice

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Patnáct českobudějovických kostelů a sborů sedmi různých křesťanských církví otevře veřejnosti své noční brány v pátek 7. června 2024. Místním návštěvníkům, ale i turistům nabídnou prohlídky, přednášky a samozřejmě také možnost setkání i vzájemných rozhovorů a sdílených nevšedních zážitků.

Od pořadatelů vím, že letos bude výjimečně možné navštívit kostel Nejsvětější Trojice na Pražské třídě, který běžně přístupný není. Navíc tam bude koncert duchovních písní a spirituálů. Modlitebna Církve adventistů v ulici Fráni Šrámka se stane dějištěm reportáže o studiu na rabínské škole a o propojení křesťanské a židovské teologie. V husitském kostele na Palackého náměstí se rozezní skladby Antonína Dvořáka a evangelický kostel v ulici 28. října nabídne výstavu a informace o rostlinách spojených s biblickými příběhy, “ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že tyto prohlídky v netradičním čase mají mnoho příznivců. „Důvodem je možná jejich nespornéněkdy až magické kouzlo podtržené architekturou sakrálních staveb, kde se taková chvíle k usebrání přímo nabízí,“ dodává primátorka společně s velkým poděkováním všem, kteří bohatý program zorganizovali.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube