10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Zahájení Noci kostelů - Úvodní slovo

V půběhu večera bude pro děti (i dospělé) probíhat soutěž starobrněnského kvízu - informace před bazilikou.

Externí WWW odkaz: https://www.opatstvibrno.cz/

Informace o kostele

WWW: http://www.opatstvibrno.cz

Adresa kostela: Brno, Mendlovo nám. 1; tel. 543 424 010

GPS: 49°11'30.84"N, 16°35'40.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jozef Ržonca, OSA

Návaznost na dopravu:

Mendlovo náměstí: Tram 1, 2, 5, 6; Trol 25, 26, 35, 37; Bus 44, 52, 82, 84

První písemná zmínka o existenci původního románského kostela Panny Marie je z roku 1210. V 1. polovině 14. století nechala česká královna Eliška Rejčka zbudovat nový gotický chrám a roku 1323 u něj založila také klášter cisterciaček. Od konce 18. století dodnes zde působí řehole augustiniánů, do tohoto období jsou datovány i barokní úpravy interiéru. Středem hlavního Stříbrného oltáře je cenné Palladium města Brna - obraz Panny Marie Svatotomské. Roku 1987 byl chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube