10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Volný vstup na věž kostela, prohlídka vnitřních prostor kostela, kostelní věže a půdy

Komentovaná prohlídka opravené věže, střechy a krovu kostela z prostoru půdy. Možnost prohlídky zvonů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostrudikov.cz

GPS: 49°17'17.52"N, 15°56'55.68"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohumír Pospíšil

Kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi.

O starobylém kostele v Rudíkově z období kol. roku 1236, kdy byla patronátní práva na jeho desátkové důchody přiznána oslavanskému klášteru, nebyly ve farním archívu nalezeny žádné zprávy.  Je však možné, že se jednalo o zcela skrovný dřevěný kostelík na půdorysu současného presbytáře, který byl pravděpodobně ještě v době předhusitské nahrazen zděnou stavbou v raně gotickém slohu obdobného rozsahu.

Z obecných dějinných souvislostí lze odvodit, že někdy v období 1470-1520 byla ke staršímu ortogonálnímu presbytáři přistavěna kostelní loď v nynější délce, ale široká jen asi 7 metrů ve světlosti s masivní věží vsazenou do západního průčelí, která sloužila pravděpodobně i jako tvrz a útočiště v tehdejších neklidných dobách. Podle kronikáře byl kostel v březnu roku 1721 postižen ničivým požárem.

V letech 1800-1801 byla dosavdní loď kostela zbourána a vybudována podstatně širší loď s vestavěnou prostornou kruchtou po celém obvodu. Roku 1848 byly pořízeny nové varhany o 10 rejstřících od varhanáře Františka Svítila z Nového Města na Moravě za 340 zl. "konv. měny" (370 tis. Kč). Roku 1861 proběhly velké opravy kostela, jako například položena nová šindelová krytina na východní a jižní straně lodi. Roku 1880 došlo ke zpevnění stropu kostela nad bočními kruchtami, kde byly osazeny dvě podélné trámy a šest litinových sloupů. Roku 1897 byla položena nová plechová krytina věže. 

V roce 1902 dal nově ustanovený farář Emanuel Sedlák přestavět hlavní oltář. Z původního ponechal jen menzu a oltářní obraz. Podle návrhu akad. malíře Cyrila Čelouda z Třebíče zhotovil třebíčský umělecký stolař J. Zejda nový svatostánek a dřevěné sochy sv. Cyrila a Metoděje. Tito umělci rovněž přestavěli oba boční oltáře P. Marie Lurdské a sv. Josefa. Dále opravili obrazy křížové cesty včetně rámů. 

Roku 1903 byla dosavadní šindelová krytina lodi kostela pokryta zinkovým plechem a pod věží byl probourán a zřízen nový hlavní vstup s ozdobným portálem. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube