10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Buřty u modlitebny Mistra Jana Husa

ČP 79, výjezd na Domaslav

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je církví protestantskou          

     Vycházející z  české a evropské reformace. Hlásí se k odkazu Mistra Jana

      Husa a Jana Ámose Komenského. Hlavní snahou ČCE je zvěstovat všem lidem

      evangelium. Lestkov je kazatelskou stanicí Českobratrské církve

      evangelické sboru v Černošín. Založena byla v r. 1946, čítala 250 duší,

      z toho 80 dívek. Sborová práce byla zahájena ve škole, později získali

      novou budovu, bývalý hostinec. Nachází se v Lestkově, směr

      Konstantinovy Lázně, vpravo při silnici na vyvýšeném pohzemku.  

      V současné době se zde konají bohoslužby každou lichou neděli od 8.30

       hod..         

Program probíhá na místě mimo kostelPřejít na mapu

Informace o kostele

WWW: http://cernosin.evangnet.cz

GPS: 49°52'57.759"N, 12°52'14.855"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Juliana Hamariová

V krajině, kde nezbylo po válce mnoho obyvatel a kde jakoby všeho ubývalo, leží obec, která bývala městečkem. Na konci náměstí, obklopený zrušeným hřbitovem, stojí kostela sv. Prokopa, který jakoby symbolizoval torzo výstavnosti obce a bývalou lidnatost krajiny.

První zmínka o kostele je z roku 1375, kdy patronátní právo drželi Švamberkové a místo faráře zastával Jan ze Švamberka. V 17. století byl kostel ve velmi špatném stavu a tak roku 1647 nechal farář Kašpar Haas část kostela strhnout. Tento stav přetrvával až do velké rekonstrukce v letech 1739 - 40 a následné opravy v roce 1780. Při těchto opravách byl kostel barokně přestavěn téměř celý, takže původní středověké zdivo se dochovalo pouze na nároží věže, kde je dosud patrno. Kostel ve své historii prošel období protestantství, ale pak byl po opravách znovu katolicky vysvěcen. Mobiliář kostela pocházel z let 1720 - 1730, v současné době je rozmístěn částečně v kostele v Domaslavi a část v depozitáři plzeňského biskupství. U kostela se v říjnu 1993 zřítil krov lodě a v současné době jsou jen částečně zajištěny zdi. Kostel tvoří obdélná loď se segmentovitě vypouklými středy bočních stěn, na kterou navazuje presbitář ukončený třemi stěnami šestiúhelníka. K němu přiléhá čtvercová věž s jehlancovou střechou a lucernou. Kříž z věže ulomil silný vítr v roce 1972, kdy bylo nalezeno pouzdro s dokumenty z poslední opravy.V říjnu 2009 byla vyzdvižena zcela nová báň na věž. V roce 2014 byla dokončena oprava střechy lodi kostela. Okolo kostela se nacházel původní hřbitov, kdy roku 1683 byl založen nový hřbitov v okolí nyní již neexistující kaple sv. Jana Křtitele. Starý hřbitov byl při poslední opravě kostela v roce 1780 zrušen a část náhrobků přenesena na nový hřbitov.  

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube