10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Prohlídka kostela (další případný program na webu či facebooku farnosti)

Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších dvanácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny. "Od slohu románského po empír."

Kostel Narození Panny Marie je jednolodní stavba s věží v západním průčelí. V severní stěně lodi je zazděn raně gotický portál se zdobeným tympanonem v “cisterciáckém“ stylu. V kostele jsou  dochovány dva ryté gotické náhrobky zdejších opatů Pavla a Mikuláše. V jižní stěně je zazděno také několik zajímavých náhrobníků. Kolem kostela ohrazení bývalého hřbitova.  Pravděpodobně jde o raně gotickou stavbu původního laického chrámu na předpolí kláštera renesančně upravenou. Mimořádnou malebnost interiéru dodávají vnitřní empory.

Externí WWW odkaz: www.dekanstvimh.cz

Informace o kostele

WWW: http://1. máje 232, Mnichovo Hradiště

Adresa kostela: Jivinská

GPS: 50°31'30.599"N, 14°56'55.387"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Mach

Kostel Narození Panny Marie je jednolodní stavba s věží v západním průčelí. V severní stěně lodi je zazděn raně gotický portál se zdobeným tympanonem v “cisterciáckém“ stylu. V kostele jsou  dochovány dva ryté gotické náhrobky zdejších opatů Pavla a Mikuláše. V jižní stěně zazděno také několik zajímavých náhrobníků. Kolem kostela ohrazení bývalého hřbitova.  Pravděpodobně jde o raně gotickou stavbu původního laického chrámu na předpolí kláštera. Mimořádnou malebnost celému interiéru dodávají renesanční empory.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube