10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Česká hudba pro harfu v průběhu staletí (Barbora Plachá)

Program:

Program pro sólovou harfu, sestavený pro tento večer je inspirován domovem. Láskou k rodné zemi, folklóru i tradicím. Vzpomínky na domov, na místo, kde jsme vyrostli nosíme všichni hluboko v sobě. A to nás ovlivňuje i v naší dospělosti. A hudba je takovým nositelem domova. Dokáže nás přenést domů, i když jsme na druhém konci světa. Díky ní nejen slyšíme zvuky domova, ale vybavíme si pocity, vůně...

Skladatelé, jejichž hudba je na programu byli často dlouhou dobu mimo domov, avšak na svůj domov nikdy nezapomněli. Nosili ho v srdci a vzpomínky na něj vložili do jejich hudby.

 

J. K. Krumpholtz - Sonata č.1 Op.13 (Allegretto, Romance, Rondo)

 

J .K. Krumpholtz - Sonata č.2 Op.18 Comme sçene du gay

                              (Allegro, Andante, Rondo)

 

J. Suk - Andante (úprava pro harfu Barbora Plachá)

 

B. Smetana - Pensée Fugitive

 

J. Suk - Vesnická serenáda (úprava pro harfu Barbora Plachá)

 

A. Dvořák - Slovanský tanec č.2 Op.72 (úprava pro harfu Barbora Plachá)

 

V. Petrov - Lyrický valčík

 

B. Smetana/H. Trneček - Vltava

 

Barbora Plachá se jako koncertní umělkyně představila po celé Evropě i ve světě (Asie, Mexiko…). Pravidelně vystupuje jako sólistka s orchestry a komorními soubory jak v Čechách, tak v zahraničí. Kromě belgického krále Alberta II. v roce 2017 hrála také pro norského krále Haralda V. k jeho 80. narozeninám. Její vystoupení byly zaznamenány na národních a mezinárodních rozhlasových programech.

Díky své hudební všestrannosti hrála jazz s mnoha předními jazzovými hudebníky v České republice (David Dorůžka, Luboš Soukup, Jan Jirucha …) a v Norsku (Silje Nergaard, Helge Sunde, Morten Gunnar Larsen ...). Se souborem SALOME – Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru, zahrála přes 170 koncertů po celé České republice a na Slovensku. Vystupovala na prestižních hudebních festivalech v České republice i v cizině.

Hrála s mnoha významnými klasickými umělci např. s Václavem Hudečkem, Petrem Nouzovským, Eli Kristin Hansveen, Magnusem Stavelandem ad. V Oslo je členkou souboru +47, hrajícím soudobou skandinávskou hudbu. Na rozšíření sólového harfového repertoáru úzce spolupracuje s významnými skladateli, např. s Kjellem Habbestad, Marcusem Pausem ad. kteří ji věnovali své skladby. Harfový repertoár se také snaží rozšiřovat svými transkripcemi o české romantické autory jako např. Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Josefa Suka a Zdeňka Fibicha. Tyto aranže začaly v roce 2020 vycházet ve speciální notové edici "Česká romantická hudba pro harfu".

Díky své vášni pro výuku mladých založila v roce 2009 Harfovou školu Arpeggio a Norsk Harpe Academi v Oslo v roce 2017. Od roku 2021 vyučuje hru na harfu na Hudebním gymnáziu hl. města Prahy. Její studenti pravidelně vyhrávají národní a mezinárodní harfové soutěže a Barbora je často zvána do jejich porot.  

Jako jedna z mála harfistek z celého světa, se intenzivně věnuje historicky poučené interpretaci hudby pozdního baroka a klasicismu na autentickou jednozářezovou harfu z 18. století. Hraje na unikátní francouzskou harfu Louis XVI z roku 1779 od harfařů Renault&Chatelain, která se nacházela na dvoře Marie Antoinetty a na tuto harfu interpretuje převážně díla českých klasicistních skladatelů. Na tuto harfu ji v únoru 2020 vyšlo její sólové debutové CD s hudbou Jana Křtitele Krumpholtze a Jana Ladislava Dusíka u vydavatelství ArcoDiva. Spolupracuje také s ansámbly hrající starou hudbu na originální nástroje u nás i v zahraničí.

Barbora roku 2011 založila harfový ateliér Arpeggio/Harfy Camac Česká republika (jediný autorizovaný distributor francouzských harf Camac pro Českou republiku a Slovensko). V roce 2014 založila Pražský Harfový Festival, kde je uměleckou ředitelkou.  

Vystudovala Pražskou konzervatoř, Královskou konzervatoř v Bruselu ve třídě Jany Bouškové a Norskou hudební akademii v Oslo ve třídě francouzské harfistky, Isabelle Perrin. Své umění také zdokonalovala na masterclassech či pravidelných lekcích u významných hudebníků jako např. Pierre-Laurent Aimard, Andrew Manze, Knut Johanessen, Wolfgang Plagge, Leif Ove Andsnes, Masumi Nagasawa, Sylvain Blassel, Chantal Mathieu ad.   Kromě jednozářezové harfy hraje na moderní pedálovou harfu Canopée francouzského firmy Camac a jazz a blues na Modrou harfu stejného výrobce.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostporici.cz/

GPS: 49°52'0.223"N, 14°43'35.453"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslava Králíková

Návaznost na dopravu:

vlak: Praha, hl. n. - Čtyřkoly a dále pěšky, po mostě přes Sázavu a potom vlevo po modré turistické značce (1,7 km)

vlak: Praha, hl. n. - Čerčany - Lštění a dále pěšky po modré turistické značce (1,4 km)

auto: po silnici 109 do Přestavlk u Čerčan a dále podle místního značení (směr Hradiště) až ke kostelu

 

V místě bývalého slovanského hradiště (zmínka v Kosmově Kronice české v r. 1055) byl na počátku 14. stol. zbudován gotický kostelík sv. Klimenta. Některé prameny uvádějí, že v gotickém zdivu je možno najít i zbytky zdiva románského. Roku 1730 byl kostelík obnoven a barokně přestavěn. Barokní kostelní věž pokrytá šindelem je dominantou širokého okolí. Generální oprava kostela proběhla v letech 1972-1973. Při opravě poškozené omítky po krupobití v létě r. 1974 byl odkryt starý gotický portál z pískovcových kvádrů na levé vnější straně kostela. V interiéru kostela je velká barokní socha sv. Klimenta a apsidovitý presbytář.

http://www.lsteni-zlenice.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube