10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Otevření kostela veřejnosti, osvětlení svíčkami

Přijďte si vychutnat netradiční večerní atmosféru kostela umocněnou efektním osvícení pouze svíčkami. Daný program začíná vždy v celou hodinu 18, 19, 20, 21, opakuje se.

Informace o kostele

WWW: http://farnostkolin.cz

GPS: 49°57'11.344"N, 15°10'4.749"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Březinová

Kostel sv. Markéty Antiochijské se nachází na "náměstíčku" v severní části obce Suchdol, dříve zvané jako "spodní náves". Na pozemku okolo kostela je umístěn bývalý hřbitov a podle kronik zde byla i kostnice. 

Kostel sv. Markéty je orientovaná stavba s pravoúhlým presbytářem. Kostel pravděpodobně vznikl v rané gotice (dle západního portálu odhad mezi léty 1290-1300). Kostel může být o něco starší před rokem 1280 v návaznosti na vznik původního osídlení lokality v této době tzv. Starý Suchdol - původně hornická osada (cca 0,5km východněji). V období baroka proběhly tři fáze přestavby kostela, který na konci přestaveb je v inventáři z roku 1768 popsán jako malý a úzký, má sakristii a věž se zvony a hodinami. Hlavní barokní oltář s vyobrazením sv. Markéty s drakem na řetězu. Následují úpravy v 19. století stav kostela shodný s dnešním stavem. V druhé polovině 20. století proběhly kusé stavební úpravy - opravy kostela: opravy omítek a fasády, nová krytina, nové schody ke zvonu, částečné odkopání základového zdiva, doplnění interiéru o moderní kovářské práce.

Kostel skrývá nejednu zajímavost. V první řadě svým středověkým půdorysem, který se vymyká svým tvarem i tloušťkou zdiva v porovnání s ostatními stavbami v lokalitě. Další zajímavostí je západní vstupní portál se zbytky červených a modrých pigmentů. Náhrobky v obvodové stěně barokní sakristie jsou umístěné druhotně pouze jako stavební materiál bez jakékoliv piety, původně byly položeny na hrobech šlechticů a bohatých měšťanů na podlaze kostela. Čitelný náhrobek z roku 1615 paní Anny Starkové z Nadabylic umístěný pod oknem sakristie, otočen. A krovem, který je proveden v baroku 1707 (datace kácení z denrdo. průzkumu), ale jeho tvar je strmý gotický nosná se středním věšadlem, dřevo bříza. Barokní křtitelnice. Do kostela instalované varhany v 1777, ty byly přesunuty do kostela na Vysokou a zde nahrazeny novými v roce 1882 od firmy Mölzer z Kutné Hory. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube