10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

individuální putování po stanovištích (kostel sv. Jiří + fara)

Program je uzpůsobený pro dospělé, rodiče i děti. Budete mít možnost navštívit nevšední místa kostela i fary. Děti si budou moci na faře i něco vyrobit. Těšíme se na každého, kdo k nám přijde.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostboritov.cz

GPS: 49°25'23.52"N, 16°35'31.2"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Žižkovský

Kostel v Bořitově zasvěcený svatému Jiří je umělecko - historicky velmi významnou památkou. Je pozdně románskou stavbou z doby již kolem roku 1200. Interier je vyzdoben gotickými nástěnnými malbami, přestavujícími zápas svatého Jiří s drakem a výjevy ze života Kristova a svatých. Ovšem nejcennější dochovanou románskou malbou je zde vyobrazení svatého Kryštofa z 2. čtvrtiny 13.století, jedna z nejstarších u nás.

Z roku 1514 pochází stříbrná skvěle vypracovaná mostrance. Má věžovitou gotickou konstrukci a váží 4,115 kg.

Vysoká je 80 cm, jemně vypracované ornamenty svědčí o vynikající práci umělců z doby gotiky.

Tato církevní památka k nám promlouvá duchem své doby po celá staletí.

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube