10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Náš kostel vašima očima

Soutěž o nápaditý obrázek nebo logo vystihující náš kostel

Malujete rádi barvami? Nebo kreslíte jen tužkou, perem? Umíte to s grafikou na počítači? A přáli byste si, aby zrovna váš obrázek zdobil tašku, hrníček, magnetku, pamětní razítko nebo jiný předmět, který by si vaši známí mohli koupit a doma používat? Tak neváhejte a zapojte se do naší soutěže.

Zkuste ztvárnit orlovský kostel po svém, ukázat ho druhým svýma očima, možná i zjednodušeně, vystihnout jeho podstatu... Každý jsme přece originál, každý máme jiné vidění světa, každý vnímáme krásu jinak.

Nakreslete třeba jen část kostela, detail, který vás zaujal, který vám připadá důležitý, který toto místo vystihuje.

Zkuste malovat jednoduše, aby váš obrázek byl přenositelný na různé předměty a aby ostatní na první pohled zaujal.

Vyhlašujeme soutěž o tři nejhezčí obrázky, které použijeme při výrobě propagačních předmětů. Váš hrneček může zdobit mnoho domácností v Orlové, ale i jinde po světě - jezdí k nám návštěvy i z jiných zemí. Dost možná, že právě váš obrázek návštěvníky Otevřených chrámů zaujme. Prodejem upomínkových předmětů také pomůžete podpořit opravy našeho kostela - rádi bychom např. zpřístupnili i druhou, jižní věž, ale bez určitých technických úprav to zatím nejde. 

Kategorie soutěže:

  1. děti I. (do 6 let)
  2. děti II. (7 - 15 let)
  3. mládež (16 - 25 let)
  4. dospělí (od 26 let)

Své práce můžete odevzdat na faře nebo v kostele až do konce října 2022, nebo je poslat na adresu [email protected].

Nezapomeňte je z rubu označit - napište své jméno a příjmení, věk k 31. 10. 2022 a kontakt - pokud možno telefonní číslo a e-mailovou adresu. Když přidáte ještě pár slov o sobě a o svém dílku, budeme moc rádi. Můžete i navrhnout, na jaký předmět byste si přáli váš obrázek umístit. Přijetí obrázku vám potvrdíme.

Z vašich výtvorů pak v adventní době před Vánocemi vytvoříme v kostele výstavu a každý návštěvník kostela bude moci dát po jednom svém hlasu jednomu obrázku v každé kategorii. Vyhrávají 3 obrázky v každé kategorii s největším počtem hlasů - a ty odměna jistě nemine... :-)

Vyhlášení vítězů proběhne o Vánocích 2022.

Tak neváhejte - pomozte našemu kostelu a potěšte své přátele svým obrázkem!

Těšíme se!

 

 

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostorlova.cz

Adresa kostela: Lidická 770

GPS: 49°50'45.003"N, 18°25'46.651"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Renáta Olšarová

Návaznost na dopravu:

Kostel je v těsné blízkosti Starého náměstí v Orlové - Městě. Nejbližší autobusová zastávka MHD je Orlová, Město, náměstí. Další zastávka ze směru Karviná, Havířov i Ostrava je Orlová, Město, čerp. stanice.

Kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1903 - 1906 v novogotickém stylu se zachováním presbytáře z dřívějšího kostela z roku 1466. Historie tohoto, dříve poutního místa, sahá až do 13. století a za svou existenci vděčí polským benediktinům. Nynější, novogotická stavba je technicky unikátní svou velikostí a použitým materiálem pro klenby, železobetonem. Je dvouvěžní, v každé z věží je nyní již opět po dvou zvonech. Dva zvony z let 1434 a 1435 v pravé věži doplnily 12. září 2010 v levé věži dva zvony nové - sv. Martin a sv. Barbora. V interiéru návštěvníka zaujmou barevná vitrážová okna, ozdobná klenba a malby na stěnách, zvláště r. 2013 zrestaurovaná malba v presbytáři, zobrazující pověst o založení kostela a Orlové. Pozornost příchozího však na první pohled upoutá nejvíce hlavní oltář, zrestaurovaný v r. 2013. Za zmínku určitě stojí také krásně znějící varhany s 2 700 píšťalami.

Kostel je poddolován a ve své historii byl již více krát ohrožen zánikem. Nejvíce v 80. letech 20. století, kdy jej doslova před demolicí zachránil P. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT, papežský prelát, společně s odvážnými farníky. V jeho díle pak od r. 2000 pokračoval farář a karvinský děkan P. Mgr. Pavel Cieslar, který mezi lety 2000 a 2005 statické zabezpečení kostela dokončil, kostel vymaloval a začal s opravami exteriéru. V těchto pracích pak od r. 2005 pokračoval P. Mgr. Martin Pastrňák, O. Cr., farář a karvinský děkan. V červnu r. 2013 byla generální oprava ukončena a téměř 30 let oprav kostela v září 2013 připomněla výstava s názvem Snahy o záchranu kostela.

Pohled na kostel při rekonstrukci střechy

Interiér kostela po opravě v červnu 2013

Oltář po restaurování v r. 2013Kostel po geberální opravě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube