10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 10. června 2022

Uzavření kostela

Informace o kostele

WWW: http://farnostletovice.cz

GPS: 49°33'54.36"N, 16°36'42.48"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Hoder

Návaznost na dopravu:

Dostupnost pouze vlatním autem . Autobus poslední jede v 17 00. 

Kostel sv. Jiří v Kochově 

Původně románský farní kostel sv. Archanděla Gabriela , v současné době filiální a zasvěcený sv. Jiří ,pochází patrně z poloviny 13. století. (První zmínka r. 1274 při vzniku obce Kochov .)Kostel dvakrát vyhořel, v r. 1683 a 1856. Vždy byl znovu obnoven. Bylo zvýšeno zdivo, přistaveny opěrné pilíře a upraven západní  štít. V lodi byla prolomena nová okna a vestavěna hudební kruchta. Nad štítem se zvedá drovná dřevěná zvonice . Přibyla sakristie . Hlavní oltář má pozdně barokní sloupové retabulum, pocházejíci z brněnského kláštera Voršilek. Uprostřed umístěný obraz sv. Jiří z r. 1866. Původní obraz sv. Antonína Pad. byl uložen v depozitáři. V r. 2003 započala rekontrukce kostela. Odstranění vlhkosti obvodního zdiva , oprava ektroinstalace, omítek . Ke kostelu náleží hřbitov , uprostřed s dřevěným křížem a obehnaný kamennou zdí. 

 

Bohoslužby: pouze na poutě a hlavní svátky. 

-(Velikonoční pondělí)

-Pouť na sv. Jiří 24. 4. 

-Svatodušní svátky

-Májové pobožnosti každou neděli v květnu a červnu 

-Pouť na sv. Annu 26.7.

-Pouť na sv. Matouše 21.9. 

-Dušičková pobožnost 2.11.

-2. svátek vánoční na sv. Štěpána 26. 12. 

 

Program :Noc kostelů 2015

18:30 Otevření a prohlídka kostela

19:00 Historie kostela- výklad 

19:30 Koncert duchovní hudby-varhany, klavír, housle , zpěv-soprán a místní sbor 

21:00 Závěrečná modlitba

21:30 Uzavření kostela 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube