07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Morell - divadelní představení

Hraje Divadlo JakoHost. Vzestup a pád Hitlerova osobního lékaře. Co se rozhodl udělat, aby získal moc? Co musel udělat, aby si ji udržel? Mocenské ambice průměrných a bezpáteřních jsou bohužel stále aktuální...

Doktor Theodor Morell (1886-1948) platil v Berlíně za uznávaného lékaře. Svého pacienta Adolfa Hitlera doprovázel na všech cestách. Krátce před Hitlerovou sebevraždou se Morell přesunul do Bavorska, kde byl zajat Američany. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu byl ze zajetí propuštěn a brzy nato zemřel v nemocnici.

"Malý člověk, který se chce za každou cenu stát velkým!"

Toť replika ze hry, jež odkazuje k duševnímu rozporu mezi tím, co je morálně správné, a tím, co je pro člověka výhodnější. Pokládejme si i dnes otázky po důsledcích našich rozhodnutí. I malý čin totiž může příznivě pootočit kolem dějin - ovšem pouze v případě, že se tento krok, navzdory vlastnímu komfortu, rozhodneme učinit.


Autor: Jan Sojka Režie: Irena Henzl Velichová

Externí WWW odkaz: www.divadlodialog.cz/predstaveni/morell/

Informace o kostele

WWW: http://www.bip.cz

Adresa kostela: Meditační

GPS: 49°43'6"N, 13°23'17"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslava Straková

Návaznost na dopravu:

MHD č. 14, 30, 32 - zastávka Tyršův most

V areálu Meditační zahrady v Plzni - Památníku obětem zla se nachází jedna z nejmladších církevních staveb (1995), kaple sv. Maxmiliána Kolbe. Je dílem plzeňských architektů Ing. J. Soukupa a Ing. J. Opla. Vnitřní výzdobu tvoří obrazy akademického sochaře Romana Podrázského, který je i autorem křížové cesty v podobě 12 pískovcových plastik, umístěných v Meditační zahradě. Pravidelné bohoslužby: každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 16:00 hod.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube