07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Komentovaná prohlídka

Do historických tajů a mýtů o kostele sv. Jiří v Loučné Hoře Vás uvede osoba nejpovolanější.

 V literatuře je kostel připomínán jen okrajově – například v roce 1651 je zmiňován jako stojící, nelze však vyloučit jeho zpustnutí. V roce 1678 byl kostel obnoven – na dřevěném rámu v němž byl zasazen oltářní kámen byl údajně nápis „A 1678“. Z roku 1746 pochází stručný inventář kostelního zařízení. V kostele byly tři zvony. V roce 1780 došlo k přestavbě kostela. Původní kostel byl dle inventáře z roku 1770 dřevěný, šindelem krytý kostel téměř na spadnutí, dříví bylo zpuchřelé. Vnitřní úprava chudičká, bohoslužebné věci jen ty nejnutnější, strop prkenný, podlaha bez dlažby, jen z upěchované hlíny. Hřbitov byl kolem kostela, ohrazený prkenným plotem.

Externí WWW odkaz: www.loucnahoradetem.cz

Informace o kostele

WWW: https://farnostnb.webnode.cz/

GPS: 50°18'10.6998000001153"N, 15°30'7.72080000011997"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Matyášová, DiS.

Pozdně barokní roubený kostel zasvědcený svatému Jíří leží ve středu obce Loučná Hora.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube