07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Komentovaná prohlídka

Do historických tajů a mýtů o kostele sv. Jiří v Loučné Hoře Vás uvede osoba nejpovolanější.

Kostel byl od základu postaven v roce 1778 a stavba byla dokončena v roce 1780. Na svátek sv. Jiří byl kostel vysvěcen farářem Johanem Františkem Koutníkem. Přehled o postupu prací podávají i účty, které se zachovaly. Praxe byla taková, že s patřičným konsistoriálním povolením byla v každém roce odváděna z kostelní pokladny stanovená částka na zvláštní účet, na který odváděly rovněž nemalé příspěvky i spřízněné kostelní pokladny v okolí. V případě Loučné Hory se jednalo o příspěvky z Petrovic, Starého Bydžova, Smidarské Lhoty a Lískovic. Zcela nepochopitelně postrádáme farní Smidary. Výsledná částka limitovala možný rozsah prací.

Externí WWW odkaz: www.loucnahoradetem.cz

Informace o kostele

WWW: https://farnostnb.webnode.cz/

GPS: 50°18'10.6998000001153"N, 15°30'7.72080000011997"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Matyášová, DiS.

Pozdně barokní roubený kostel zasvědcený svatému Jíří leží ve středu obce Loučná Hora.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube