07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert sboru Carmina Sacra s orchestrem ZUŠ J.Maláta

1) Carmina Sacra: Duchovní hudba pěti století 2) Carmina Sacra za doprovodu orchestru ZUŠ J.Maláta provedou Missu in C Josefa Groha a Halleluja z Oratoria Mesiáš od G.F.Handela. Řídí J.Vacek, varhany O.Vávra

Informace o kostele

WWW: http://farnostnb.webnode.cz/ , http:// carminasacra.cz

GPS: 50° 14' 25.38"N, 15° 29' 23.85" E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ondřej Vávra

Návaznost na dopravu:

vhodné kombinace dopravy lze najít na www.IDOS.cz

Děkanský chrám sv. Vavřince patří k nejstarším stavbám ve měste. Nejstarší dochovaná zmínka je v Knize svědomí v r. 1311. Původně byl zasvěcen Matce Boží. Gotická trojlodní bazilika je v severním nároží západního průčelí doplněna hranolovitou věží, po severní a jižní straně trojlodí předsíněmi a na jižní straně ještě barokní sakristií. Stavební úpravy proběhly v 17.století a před novým vysvěcením v r. 1772. Horní část věže získala nynější podobu po velkém požáru v r. 1817. V hlavní lodi jsou svorníky s reliéfy hlavy Krista a královského lva, v severní předsíni svorník se vzácným ranně gotickým reliéfem zrcadově obráceného královského lva (nově rekonstruováno v r.2011). 

Vybavení:

Hlavní oltář je ranně barokní s obrazy Jana Jiřího Heinsche - Umučení sv. Vavřince a Korunování Panny Marie (z r.1683).

Levý boční oltář P.Marie Bolestné se sochou Piety od rezbáře F.Morávka je z roku 1756. Od téhož rezbáře je pravděpodobně i kazatelna.

Pravý boční novogotický oltář sv. Václava, sv. Aloise a sv. Jana Nepomuckého je dílem rodáka Aloise Turka z r. r.1882. 

Monumentální obrazy Křížové cesty od neznámého malíře byly pořízeny v r. 1757. Ze staršího mobiliáře vynikají dvoje kované gotické dveře v podvěží a cínová křtitelnice z r. 1489.

Zvony:

Ve věži jsou tři zvony: Václav (1507), Median (1574) a novější Vavřinec  (1999).

Varhany:

Na kůru stojí nádherné, velké romantické varhany, které spolu s barokní balustrádou tvoří harmonický protějšek hlavnímu oltáři. Původní, barokní varhany z r. 1751 (M.Welzel z Králík) byly nahrazeny novým nástrojem z dílny J.Tučka v pol. 20 stol. Z původních varhan zůstaly monumentální skříně a část píšťal.

V letech 2018 - 2020 byly varhany rekonstruovány M.Poláčkem a V.Bendou z Prahy. Byla odstraněna původní, nespolehlivá pneumatická traktura a nahrazena trakturou elektropneumatickou.

Zároveň byl doplněn nový, pohyblivý hrací stůl, byly zpevněny skříně, dodán nový ventilátor a nová elektoinstalace a osvětlení kůru.

Varhany mají dva manuály, pedál, 42 rejstříků, paměťové kombinace Setzer a veškěré moderní zařízení, umožňující varhaníkovi ovládat nástroj dle současných trendů.

Jejich zvuk je velmi kompaktní a zajímavý a nástroj nabízí velké množství barev, nechybějí ani rejstříky jazykové.

V kostele se konají časté koncerty varhanní i duchovní hudby, působí zde mj. i chrámový sbor Carmina Sacra www.carminasacra.cz .

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube