07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Výroba růženců v kapli sv. Zdislavy

Významné místo v dominikánské tradici a spiritualitě zaujímá úcta k Panně Marii a modlitba růžence. Maria je pro nás především Královnou kazatelů a Matkou milosrdenství. V růženci spolu s ní rozjímáme o Kristu a o jeho díle vykoupení.

Růženec se skládá z desátků. Každý desátek začíná modlitbou Otče náš, následuje deset Zdrávas Maria a je zakončen Sláva Otci.

Jednotlivé desátky spojujeme s různými událostmi z Ježíšova života, které nazýváme růžencová tajemství. Jsou uspořádána do tří skupin: Radostná tajemství se týkají Ježíšova příchodu na svět, bolestná jeho utrpení a smrti, slavná jeho zmrtvýchvstání a slávy. Svatý Jan Pavel II. navrhl čtvrtou sérii, nazvanou tajemství světla, která se týká Ježíšova veřejného působení. Ježíšův život tak v růženci procházíme spolu s Pannou Marií, která mu byla za jeho života nejblíže.

Externí WWW odkaz: Blíže o významu a vzniku růžence

Informace o kostele

WWW: http://praha.op.cz

Adresa kostela: Husova

GPS: 50°5'6.090"N, 14°25'7.291"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Bič

Návaznost na dopravu:

 

 

Metro A – stanice Staroměstská, Můstek Metro B – stanice Národní třída, Můstek

 

 

Kostel sv. Jiljí je klášterní kostel, ve kterém slouží a modlí se bratři dominikáni. Naše farnost se nachází uprostřed města, kde nebydlí mnoho lidí, ale je místem, kde se shromažďují lidé nejrůznějšího původu, kterým se zde líbí a kteří to tu mají rádi. Naše farnost se také zvláštním způsobem věnuje přípravě lidí na křest, na přijetí biřmování v dospělém věku či přípravu snoubenců (bližší informace a kontakty najdete na našem webu). Společenství kolem kostela sv. Jiljí není velké, ale je srdečné. Naše akce můžete také sledovat na Facebooku.

Součástí aktivit bratří dominikánů je také kulturně-vzdělávací místo Dominikánská 8, které je určeno pro všechny lidi bez rozdílu vyznání či názorového zaměření. Aktuální přehled akcí najdete buď na webu, nebo Facebooku.

    Církevní turistika Nikodémova noc Vánoce iBohoslužby

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube