07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Mše sv. se slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Úcta k slavění Srdce Ježíšova se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690). Je oslavou charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem.

Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně se slaví první pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl papež Klement XIII. (r. 1765).

Kněz Jan Eudes a řeholnice Markéta M. Alacoque se v 17. století jako první zasazovali o ustanovení liturgické úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Markétu k tomu vyzval sám Ježíš, který jí při mystickém zjevení ukázal své probodené zářící Srdce ovinuté trním a přizdobené křížem. Přislíbil hojné milosti, kterými nás chce naplnit jako plody své lásky, a to zvláště o prvních pátcích. Jeho Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Dnešní slavnost je svátkem Lásky.

Pramen: Catholica.cz

Externí WWW odkaz: https://www.pastorace.cz/Rejstrik-vecny/Srdce-Jezisovo-Bozske-srdce-Srdce-Pane.html

Informace o kostele

WWW: http://praha.op.cz

Adresa kostela: Husova

GPS: 50°5'6.090"N, 14°25'7.291"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Bič

Návaznost na dopravu:

 

 

Metro A – stanice Staroměstská, Můstek Metro B – stanice Národní třída, Můstek

 

 

Kostel sv. Jiljí je klášterní kostel, ve kterém slouží a modlí se bratři dominikáni. Naše farnost se nachází uprostřed města, kde nebydlí mnoho lidí, ale je místem, kde se shromažďují lidé nejrůznějšího původu, kterým se zde líbí a kteří to tu mají rádi. Naše farnost se také zvláštním způsobem věnuje přípravě lidí na křest, na přijetí biřmování v dospělém věku či přípravu snoubenců (bližší informace a kontakty najdete na našem webu). Společenství kolem kostela sv. Jiljí není velké, ale je srdečné. Naše akce můžete také sledovat na Facebooku.

Součástí aktivit bratří dominikánů je také kulturně-vzdělávací místo Dominikánská 8, které je určeno pro všechny lidi bez rozdílu vyznání či názorového zaměření. Aktuální přehled akcí najdete buď na webu, nebo Facebooku.

    Církevní turistika Nikodémova noc Vánoce iBohoslužby

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube