07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Individuální prohlídka kostela

Individuální prohlídka kostela

Individuální prohlídka kostela 

Informace o kostele

WWW: http://drevenykostelik.cz

Adresa kostela: Rodkovského 7

GPS: Loc: 49°21'41.238"N, 16°38'49.739"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Skácelová

BUĎTE U NÁS SDEČNĚ VÍTÁNI!

Otvíráte dveře do našeho společenství a my vás upřímně zveme dovnitř. Jsme rádi, že jste se začetli do nástěnky naší farnosti. Co vám chceme nabídnout? Přijďte se k nám podívat. Jsme otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i lidem kolem sebe. Snažíme se přes svoji lidskou nedokonalost a nedostatky vytvářet dobré zázemí pro všechny, kdo stojí o hodnoty víry, naděje a lásky. Pravidla našeho jednání k Bohu i lidem jsou být svobodný a zodpovědný, mít úctu k druhým, jednat pravdivě a otevřeně, zkrátka být v životě v pohodě. Zveme vás k návštěvě u nás, neváhejte a pojďte dál.

Historie kostela

Náš krásný dřevěný kostel nepochází z Blanska. Byl sem dopraven rozložený na jednotlivé části ze vzdálené vesnice Nižní Seliště, která leží 20 km od Chustu na hranici Podkarpatské Rusi a Rumunska (nynější Ukrajina), přibližně 750 km od Blanska. Stojí zde jako příklad důkladného řemeslného zpracování, péče a pokory – zjevně křehké konstrukce, která po staletí vytrvala jako místo k slavení bohoslužeb.Tisíce lidí zde prožily radostné chvíle svého života při křtu dětí i dospělých, odevzdali se sobě navzájem na celý život v manželství a s vděčností doprovodili své zemřelé na poslední cestě. Kostel vždy byl, a věříme, že bude i nadále, místem setkávání dobrých lidí, prostorem povzbuzení a útěchy v jakékoliv situaci lidského života.

Stavba kostela, který nyní patří  farnosti Církve československé husitské, byla zahájena v roce 1601, ale dokončena až v roce 1641. Výstavba kostela se protáhla na tak dlouhou dobu pro útrapy třicetileté války, kdy celá obec vymřela na mor a teprve po jejím znovuosídlení byla stavba dokončena. Původně ortodoxní kostel později přešel pod správu církve řeckokatolické. Když se Podkarpatská Rus stala součástí Československa, zlepšily se životní podmínky obyvatelstva a věřící si postavili kostel kamenný. Starý dřevěný kostel zůstal opuštěný a chátral. Roku 1928 byla v Brně dokončena výstavba brněnského výstaviště a uvažovalo se o tom, že se kostel stane jedním z exponátů úvodní výstavy soudobé kultury. Po uvážení, že by to nebylo vhodné místo, byl nabídnut památkovým úřadem diecézi československé církve v Olomouci. Olomoucká diecéze postoupila v říjnu roku 1935 tuto nabídku blanenské farnosti. Po prohlídce kostela, kterou provedli na místě zástupci rady starších blanenské farnosti, byla započata jednání o odkoupení kostela. Ten byl pak v Nižním Selišti rozebrán, jednotlivé části označeny a vlakem převezeny v září roku 1936 do Blanska, kde ho tesaři a dělníci z Nižního Seliště, vedeni tesařským mistrem Selajčukem, během tří měsíců znovu sestavili. Na rozdíl od původní stavby byl postaven na kamennou podezdívku, čímž se zvýšil vnitřní prostor a hlavně vchod, který byl původně pouze 140 cm vysoký. Průčelní vchod do svatyně má segmentové zaklenutí se starobylým nápisem v církevněslovanském jazyce, který udává datum dokončení stavby – Robjach 1641 mesjaca jula 29 (zhotoveno 29. července 1641). Dveře jsou pobity originálním kováním a ostění vchodu je zdobeno rytými spirálami a růžicemi. Den 29. červenec je v pravoslaví svátkem sv. Paraskievy (138–161 n. l.), které byl tento původně pravoslavný kostel zasvěcen. Kostel byl slavnostně otevřen v neděli 23. května 1937 olomouckým biskupem ThDr. Rostislavem Stejskalem. Podle názoru odborníků se jedná o nejstarší dřevěný kostel tohoto typu na našem území. V kostele je dochována část původní pravoslavné výzdoby. Volně stojící neorientovaná stavba obdélníkového půdorysu na kamenné podezdívce je v centru městské zástavby. Stavbě dominuje štíhlá čtyřboká věž s jehlancovým zastřešením a se čtyřmi nárožními věžičkami. Zvonicové patro věže je arkádově otevřeno. Podnožím věže je ochoz v přízemí i v prvním patře objektu. Blanenský dřevěný kostel představuje tzv. rusínskou gotiku s bližší specifikací „Sedmihradsko-marmarošský typ“; jeho architektura je již ovlivněna evropskou gotikou.  Členění stavby představuje redukovanou bazilikální dispozici. Hlavni loď je zaklenuta valenou klenbou a kryta valbovou střechou. Boční lodě jsou pouze naznačeny sloupy po stranách. Všechny střechy kostela jsou kryty dřevěnými klínci. V květnu 2005 byla dokončena celková výměna krytiny věže a střech i svislých stěn kostela. V dalších letech probíhalo kompletní restaurování vnitřního zařízení, ikon, osvětlení, stolu Páně, křtitelnice, kříže v kněžišti, instalace tří nových zvonů zasvěcených našim národním svědkům víry – Cyrilu, Metoději a Mistru Janu Husovi. Nové varhany byly na kůru kostela postaveny v Cyrilometodějském roce 2013. Štědrým mecenášem zvonů, varhan a dalších počinů ve farnosti byl již zemřelý ing. Karel Míček, předseda rady starších. Kostel je majetkem Farnosti CČSH v Blansku. Je zde možné nechat pokřtít novorozeňata, malé a odrostlejší děti i dospělého. Konají se zde krásné svatební obřady i důstojná pohřební rozloučení.

Bohoslužby:

Bohoslužby se v kostele konají po celý rok:

- každou neděli v 9:00 hodin

- každý pátek v 17:30 hodin.

Srdečně všechny zveme!

Program bohoslužeb o svátcích je vždy vyvěšený na dveřích kostela. Děti na základních školách chodí do klubu Dobré zprávy, což je vyučování náboženství hravou a srozumitelnou formou. Dospělí se setkávají na biblických hodinách. Před a po bohoslužbách zde také zastihnete bratra faráře.

Kontakty na správu farnosti: Telefon: 606 702 768 Farář: Martin Kopecký, e-mail: [email protected] Předsedkyně rady starších: Dagmar Bačkovská Kostelní účetní: Jitka Alexová Kostelník: Jan Nečas Průvodce pro turisty: Ing. Josef Řádek Internetové stránky: http: www.drevenykostelik.cz

Aktuální informace o kostele a životě farnosti je možné získat na adrese: www.drevenykostelik.cz

Dřevěný kostel Církve československé husitské je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 0348.

 

 

          

 

Volat Odeslat SMS Přidat do programu Skype Budete potřebovat Kredit Skype.Zdarma prostřednictvím programu Skype

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube