07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert žáků ze třídy dechových nástrojů ZUŠ T.G.Masaryka Chomutov

pod vedením Mgr. Dany Vajcové, klavírní doprovod Bc. Veronika Melková

Informace o kostele

WWW: http://chomutov.farnost.cz

Adresa kostela: náměstí 1. Máje, 430 01 Chomutov

GPS: 50°27'35.378"N, 13°25'7.812"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Čermáková

Kostel svatého Ignáce je součástí jezuitského areálu, ve kterém sídlí Chomutovská knihovna. V této barokní perle historického centra města se pořádají umělecké a dokumentární výstavy, koncerty, autorské výstavy, koncertní recitály nebo pravidelné prohlídky s odborným výkladem.

Raně barokní kostel s dvouvěžovým průčelím, stejně jako přiléhající jezuitská kolej se začal stavět v roce 1663 podle návrhů italského architekta Carla Luraga Jezuité byli do této oblasti povoláni za držitele Jiřího Popela z Lobkovic. Celé dílo pak bylo dokončeno pět let poté, načež byl na svátek zakladatele řádu svatého Ignáce z Loyoly (31. července 1668) vysvěcen. Takzvané druhé patrocinium (tedy vysvěcení oltářního zařízení) se pak konalo o tři léta později. Celý jezuitský areál fungoval až do roku 1773, kdy byl z rozhodnutí papeže Klimenta XIV. řád zrušen. Kostel byl pak následujících 15 let uzavřen a součástí vojenských kasáren pak zůstává stavba až do konce druhé světové války, po ní už se o objekt nestaral vůbec nikdo. Až v 60. letech přichází návrhy na obnovu celého jezuitského areálu včetně barokního kostela. Rekonstrukce kostela však byla dokončena až v roce 2002. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube