07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Ticho a přítmí v kostele

Informace o kostele

WWW: http://www.jirny.farnost.cz

Adresa kostela: Brandýská

GPS: 50°6'51.595"N, 14°41'58.241"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Markéta Burdychová

Návaznost na dopravu:

Od stanice metra B „Černý Most" nebo od stanice železniční linky S2 „Praha - Horní Počernice“: bus 344 - zastávka Jirny.

Z Brandýsa nad Labem nebo Čelákovic či Úval: bus č. 655 - zastávka Jirny.

 

Původně gotický kostel se zvonicí stojí na vysokém návrší uprostřed obce pochází ze 14. století, první zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728 - 1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď.  

Kostel

   Gotický presbytář se skládá ze čtvercové základny ukončené pěti stranami pravidelného osmiúhelníka s žebrovou klenbou. Původně hrotitá okna byla při přestavbě polokruhově zakulacena, zvenku jsou patrná zazděná původní úzká okénka. Obdélníková loď z roku 1728 s plochým stropem je osvětlena dvěma širokými okny, třetí okno na čelní stěně je zazděné.    Na barokní fasádě se nachází výklenky se sochami sv. Petra a Pavla, volutový štít je ukončen zlaceným křížem.  Uvnitř kostela se nachází památná pískovcová renesanční křtitelnice ze 16. století, hlavní oltář je barokový s obrazem od malíře Knöchta z roku 1852.  

Zvonice    Stojí na místě starší, původně dřevěné, později kamenné, gotické stavby snad z poloviny 14. století. Kdysi jednopodlažní objekt z neomítaného zdiva o šířce 120 cm byl nejprve zastřešen jehlanovitou střechou. Ve zvonici byly zavěšeny dva zvony z let 1562-1563 od zvonaře Brikciho z Cimperka.    V roce 1714 bylo ke zvonici přistavěno první patro, do kterého byly přesunuty oba zvony a celý objekt získal výrazně barokní podobu. Přestavba byla provedena z cihlového zdiva o šířce 70 cm, pouze ve výklencích pro zvuková okna zůstala šířka zdiva 40 cm.    Oba zvony byly v I. světové válce zabaveny, ale zásluhou profesora J. V. Práška, který prokázal jejich historickou hodnotu, byly zachráněny před roztavením. Byl proto zabaven jen historicky bezcenný sanctusový zvonek na kostelní vížce a umíráček.    8. června 1942 byl nacistickými úřady zabaven zvon Pavel, byl odvezen do skladu v Praze na Maninách, ale zásluhou pracovníka skladu, občana z Klánovic, byl zachráněn před zničením a po válce znovu zavěšen v jirenské zvonici.    Zvonice je v současnosti zrekonstruována a společně s kostelem sv. Petra a Pavla tvoří kompaktní celek.  

Zvon sv. Petr

   Zvon o průměru 91 cm a váze 1000 kg byl ulit v roce 1562. Na zvonu jsou znázorněny biblické výjevy (milosrdný Samaritán, boháč a chudý Lazar, svatba v Káni, Šavlovo obrácení), tvořící při hořejším okraji vlys 4,5 cm vysoký. Na plášti vidíme drobný reliéf „bičování Krista“. Dvě delfínovité postavy (tj. mužské a ženské poprsí s rybím tělem) nesou desku s nápisem: „Briccius: Pragensis auxilio divino me fecit.“ (Brikci pražský s pomocí Boží mne zhotovil).    Na protilehlé straně lze číst nápis: „Léta 1562 tento zvon slit jest pro čest chválu boží k sv. Petru v Jirnách nákladem vší obce téhož záduší“ v staročeském pravopisu. Při dolejší obrubě medaile s poprsím Kristovým a citáty z Písma. Na protilehlé straně obdélníkový reliéf s postavou Adama, stojícího u stromu a držícího praporec a štítek s nápisem: „Já jsem cesta, pravda i života vzkříšení. Ej beránek Boží, jenž snímá hříchy světa“.  

Zvon sv. Pavel    O rok mladší zvon o průměru 87 cm a váze 700 kg byl ulit v roce 1563 a jeho hmotnost činí 700 kg. Na jeho ulití přispěli obyvatelé osady Žák, která zanikla během třicetileté války.    Má podobnou plášťovou výzdobu s nápisem Briccius Pragensis … a nápisy ve staročeštině: „Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Sv. Jan kap. III.“. Níže pak táž destička s Adamem, jako u zvonu prvního a vedle ní: Anno 1563.    Na druhé straně čteme nápis: „Ne nám, Pane, ale jménu Tvému dej chválu. Símě z ženy potře hlava hada. Adam ztratil, Kristus získal ráj.“ Pod nápisem vidíme 22 cm vysoký reliéf sv. Zikmunda, u kraje pak medailon s poprsím Kristovým.

(podle knihy RNDr. Aleše Střechy - Města a obce středních Čech)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube