07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Stolní hra Cesta za svatováclavskou korunou

Po celou dobu Noci kostelů budete mít možnost zahrát si stolní hru sv. Václava. Určeno nejen dětem.

Informace o kostele

WWW: http://www.jirny.farnost.cz

Adresa kostela: Brandýská

GPS: 50°6'51.595"N, 14°41'58.241"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Markéta Burdychová

Návaznost na dopravu:

Od stanice metra B „Černý Most" nebo od stanice železniční linky S2 „Praha - Horní Počernice“: bus 344 - zastávka Jirny.

Z Brandýsa nad Labem nebo Čelákovic či Úval: bus č. 655 - zastávka Jirny.

 

Původně gotický kostel se zvonicí stojí na vysokém návrší uprostřed obce pochází ze 14. století, první zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728 - 1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď.  

Kostel

   Gotický presbytář se skládá ze čtvercové základny ukončené pěti stranami pravidelného osmiúhelníka s žebrovou klenbou. Původně hrotitá okna byla při přestavbě polokruhově zakulacena, zvenku jsou patrná zazděná původní úzká okénka. Obdélníková loď z roku 1728 s plochým stropem je osvětlena dvěma širokými okny, třetí okno na čelní stěně je zazděné.    Na barokní fasádě se nachází výklenky se sochami sv. Petra a Pavla, volutový štít je ukončen zlaceným křížem.  Uvnitř kostela se nachází památná pískovcová renesanční křtitelnice ze 16. století, hlavní oltář je barokový s obrazem od malíře Knöchta z roku 1852.  

Zvonice    Stojí na místě starší, původně dřevěné, později kamenné, gotické stavby snad z poloviny 14. století. Kdysi jednopodlažní objekt z neomítaného zdiva o šířce 120 cm byl nejprve zastřešen jehlanovitou střechou. Ve zvonici byly zavěšeny dva zvony z let 1562-1563 od zvonaře Brikciho z Cimperka.    V roce 1714 bylo ke zvonici přistavěno první patro, do kterého byly přesunuty oba zvony a celý objekt získal výrazně barokní podobu. Přestavba byla provedena z cihlového zdiva o šířce 70 cm, pouze ve výklencích pro zvuková okna zůstala šířka zdiva 40 cm.    Oba zvony byly v I. světové válce zabaveny, ale zásluhou profesora J. V. Práška, který prokázal jejich historickou hodnotu, byly zachráněny před roztavením. Byl proto zabaven jen historicky bezcenný sanctusový zvonek na kostelní vížce a umíráček.    8. června 1942 byl nacistickými úřady zabaven zvon Pavel, byl odvezen do skladu v Praze na Maninách, ale zásluhou pracovníka skladu, občana z Klánovic, byl zachráněn před zničením a po válce znovu zavěšen v jirenské zvonici.    Zvonice je v současnosti zrekonstruována a společně s kostelem sv. Petra a Pavla tvoří kompaktní celek.  

Zvon sv. Petr

   Zvon o průměru 91 cm a váze 1000 kg byl ulit v roce 1562. Na zvonu jsou znázorněny biblické výjevy (milosrdný Samaritán, boháč a chudý Lazar, svatba v Káni, Šavlovo obrácení), tvořící při hořejším okraji vlys 4,5 cm vysoký. Na plášti vidíme drobný reliéf „bičování Krista“. Dvě delfínovité postavy (tj. mužské a ženské poprsí s rybím tělem) nesou desku s nápisem: „Briccius: Pragensis auxilio divino me fecit.“ (Brikci pražský s pomocí Boží mne zhotovil).    Na protilehlé straně lze číst nápis: „Léta 1562 tento zvon slit jest pro čest chválu boží k sv. Petru v Jirnách nákladem vší obce téhož záduší“ v staročeském pravopisu. Při dolejší obrubě medaile s poprsím Kristovým a citáty z Písma. Na protilehlé straně obdélníkový reliéf s postavou Adama, stojícího u stromu a držícího praporec a štítek s nápisem: „Já jsem cesta, pravda i života vzkříšení. Ej beránek Boží, jenž snímá hříchy světa“.  

Zvon sv. Pavel    O rok mladší zvon o průměru 87 cm a váze 700 kg byl ulit v roce 1563 a jeho hmotnost činí 700 kg. Na jeho ulití přispěli obyvatelé osady Žák, která zanikla během třicetileté války.    Má podobnou plášťovou výzdobu s nápisem Briccius Pragensis … a nápisy ve staročeštině: „Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Sv. Jan kap. III.“. Níže pak táž destička s Adamem, jako u zvonu prvního a vedle ní: Anno 1563.    Na druhé straně čteme nápis: „Ne nám, Pane, ale jménu Tvému dej chválu. Símě z ženy potře hlava hada. Adam ztratil, Kristus získal ráj.“ Pod nápisem vidíme 22 cm vysoký reliéf sv. Zikmunda, u kraje pak medailon s poprsím Kristovým.

(podle knihy RNDr. Aleše Střechy - Města a obce středních Čech)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube