07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Varhan Orchestrovič Bauer: Po varhanách s Varhanem

Koncert varhaníka Varhana Orchestroviče Bauera a jeho hosta. Koncert je součástí oslav kostelních varhan při výročí 200 let od narození B. Smetany a festivalu Smetanovy Jabkenice

Externí WWW odkaz: Koncert je součástí festivalu Smetanovy Jabkenice 2024.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmestec.cz

Adresa kostela: Přemysla Otakara II.

GPS: 50°12'25.623"N, 15°17'48.114"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Drobík Kolářová

Ze stručných dějin kostela Sv.Markéty, které popsal PhDr. Lancinger :

 

Městec Králové byl založen za posledních Přemyslovců jako královské komorní město. V jeho              urbanistickém konceptu bylo patrně již tehdy pamatováno na farní kostel. První podoba kostela musela vzniknout již ve 13. století. Většina městských písemností zanikla při požáru v roce 1792 a jediným zachovaným pramenem je farní kronika z roku 1750.

Kostel vyhořel spolu s velkou částí města roku 1792. Roku 1793 majitel dymokurského panství a patron kostela hrabě František Colloredo zahájil stavbu nového kostela. Dostavěn roku 1794.

V letech 1863 - 4 kostel přestavěl architekt Alois Turek. Stávající zdivo bylo zvýšeno a zesíleno novými opěrnými pilíři, loď zaklenuta třemi klenbami. Kostel dostal novou fasádu a střecha byla pokryta břidlicí.  Věž byla rovněž zvýšena a nově zastřešena. Stávající sakristie byla zbořena a postavena nová.

V roce 1957 se v archivních dokumentech píše o nutnosti opravy zchátralé střechy a věže, v roce 1967 je opět konstatován sešlý stav střechy, sanktusníku a hlavní římsy. Generální oprava byla zařazena do plánu na rok 1967.

Po roce 1989 byla provedena výměna krytiny na věži a nad presbytářem.

V roce 2009 byla opravena věž kostela. Na špici věže byla usazena pozlacená kopule s pozlaceným křížem,  do které byly uloženy v tubusech pro další generace listiny týkající se města, farnosti, pamětní medaile, soudobé pohlednice a dnešní mince. Kopule byla usazena 6. listopadu 2009 ve 13.30 hodin.

V roce 2021 byl na střechu kostela usazen nový kamenný kříž. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube