07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Varhanní hudba

Informace o kostele

GPS: 50°23'33.513"N, 16°2'40.690"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Žaneta Černochová

Sbor Páně byl postaven, ostatně jako většina sborů Církve československé, velikou obětavostí příslušníků církve. Když se začalo stavět, bylo na hotovosti  jen 30 000,-Kč. Byla provedena sbírka, která vynesla 105 000,- Kč. Další sbírky konány nebyly, jelikož naši příslušníci, když viděli, jak stavba sboru roste, přinášeli dary bez vyzvání a dobrovolnou prací, dle svých možností, snažili se započaté dílo zdárně dokončit. Po mnohých obtížích byl sbor v srpnu 1941 otevřen k používání. Stavba sboru stála celkově 1 milion korun a byla zaplacena během tří let. Sbor je po architektonické stránce velice prostince zařízený. Dle úsudku mnohých je dobře řešeno kněžiště, které má po stranách okna, z hlediště neviditelná, takže světlo neoslňuje přítomné, ale při tom je kněžiště osvětleno. Máme zde zvláštní tvar lavic, které byly zhotoveny dle návrhu arch. Ing. Jiřího Jakuby z Prahy. Varhany jsou z roku 1857 a zakoupili jsme je od náboženské obce Brno-Židenice. Věž sboru je 25,5 m. vysoká. Kalich na vrcholku věže měří 2,5m. Snižující se terén na západní straně byl využit pro stavbu kolumbaria. Podobné kolumbarium, ovšem ve větším měřítku, je možno vidět jen v Praze-Vinohradech. Naše i Vinohradské kolumbarium je od stejného architekta, - Ing. Jiřího Jakuba. Reliéf v předsíni kolumbaria „ Služebníče věrný, vejdi…“ je dílem akademického sochaře Josefa Kotyzy z Prahy, stejně jako pokladnička v předsíni kolumbária a v předsíni sboru. 

Bohoslužby ve Sboru Páně jsou slouženy pravidelně každou neděli od 10.00 hodin. Ovšem sbor neslouží jen k bohoslužebným účelům. Pořádáme koncerty, přednášky a pro případné zájemce i průvodcovské služby.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube