07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Mistře, kde bydlíš?

Zamyšlení se nad mottem Plzeňské diecéze pro rok 2024

Informace o kostele

WWW: http://www.farnoststaryplzenec.cz/

Adresa kostela: Třebízského náměstí

GPS: 49°42'10.937"N, 13°28'9.537"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Švéda

Návaznost na dopravu:

Plzeňská MHD - č. 51, vlakové i autobusové spojení, ze zastávky "K Plzenci" (trolejbus číslo 13) je to k nám cca 5 km pěšky :-))

 

Kostel Narození Panny Marie stojí ve Starém Plzenci na Malé Straně a je kostelem farním. Byl založený pravděpodobně svatým Vojtěchem. Když se sv.Vojtěch v roce 992 vracel z Říma zpět do Čech, přišel do jednoho města, kde jej kníže Boleslav II. očekával a viděl zde v neděli rušný trh. Velmi se zarmoutil a řekl těm, kdo jej provázeli s výčitkou: "Hle, pěkný váš slib! Váš kající lid ani odpočinkem od práce nesvětí tento den sváteční".    Tato slova sv.Vojtěcha zapsal ve své kronice kronikář Bruno z Qverfurtu. Kronikář Pulkava pak dál píše, že zde - v plzeňské provincii zanechal řeholníky "benediktíny", které sebou přivedl a postavil jim  zde kostel Panny Marie. Ve 12. století stál na místě tohoto kostela románský kostel. V roce 1351 byl přestavěn do gotické podoby. Z této doby jsou na stěnách presbytáře (kněžiště) vzácné fresky evangelia v obrazech, v klenbě andělé s hudebními nástroji a starozákonní proroci, králové a evangelisté. V roce 1554 byla loď kostela zaklenuta renesanční křížovou klenbou bez žeber. Z této doby je i dvojitá kruchta, na které jsou nově opravené barokní varhany. Hlavní oltář je ranně barokní z roku 1695. Na oltáři je obraz Narození Panny Marie a sochy sv.Václavy, sv. Vojtěcha, sv.Ludmily a sv.Barbory. Na vrcholku je socha sv.archanděla Michalea, jak potírá ďábla. V boční lodi jsou na zdi kamenné náhrobky Kokořovců, věž je gotická z doby přestavby kostela a sloužila jako obytná. Poslední patro věže se zvonicí, ve které jsou umístěny tři zvony, je dostavěno později. U kostela se nachází renesanční fara a bývalý hřbitov, na kterém stojí otevřená barokní kaple z roku 1695.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube