07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Program Noci kostelů 7. června 2024

Koncert Chrámového sboru u Sv. Ducha - Duchovní hudba minulých staletí

řídí - Tereza Paděrová, varhany - Karel Loula

Informace o kostele

WWW: http://www.tyn.cz

Adresa kostela: Haštalské nám.

GPS: 50°5'28.516"N, 14°25'27.931"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Štěpán Filipec

Návaznost na dopravu:

metro B - stanice Náměstí Republiky

bus 207 - zastávka Dlouhá třída

tram 5, 8, 26 - zastávka Dlouhá třída

Původní kostel sv. Haštala vznikl v 2. polovině 12. století jako románská trojlodní bazilika. Jeho pozůstatky odhalil archeologický průzkum, prováděný v 90. letech 20. století. První písemná zpráva o něm pochází ovšem až z 21. března 1234, kdy je podle něj v listině krále Václava I. situován nově založený klášter sv. Františka (dnes sv. Anežky České). Sv. Haštal patřil mezi významné románské kostely v Praze. Nacházel se při cestě vedoucí směrem na Poříčí a podací právo k němu měli české královny.... více na www.tyn.cz.

Bohoslužby:

Neděle v 11 hod. 

Kontakty Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

Celetná 5, 110 00 Praha 1

farář: P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář

email: [email protected]

telefon:  +420 222 318 186

+420 602 204 213 (P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář)

+420 602 457 200 (Štěpán Filipec, pastorační asistent)

www.tyn.cz

 

Obnova kostela sv. Haštala stále pokračuje:

Můžete přispět na probíhající obnovu kostela:

Bankovní spojení:

► ŘK farnost Matky Boží před Týnem             67333002/2700   (UniCredit Bank Czech Republic).

Formuláře darovací smlouvy obdržíte na faře (Celetná 5, Praha 1). 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube